Spomenici kulture Ivanca

 

 

 

 

IVANEC 2.tif

Kukuljevićev grad Ivanec 1896.

 

GRB OBITELJI PETHEO DE GERSE U VARAŽDINSKOJ KATEDRALI.jpg

Grb obitelji Petheo de Gerse u varaždinskoj katedrali

STARI GRAD IVANEC OBITELJI KUKULJEVIĆ OKO 1930.jpg

Kukuljevićev grad Ivanec oko 1930.

 

 

STARI GRAD IVANEC OBITELJI KUKULJEVIĆ - SALON SA SLIKAMA POVIJESNIH OSOBA.jpg

Salon sa portretima hrvatskih povijesnih velikana u ivanečkom dvorcu Božidara Kukuljevića

STARI GRAD IVANEC OBITELJI KUKULJEVIĆ - SALON.jpg

Salon sa klavirom Ferde Livadića u ivanečkom dvorcu Božidara Kukuljevića

 

STARI GRAD IVANEC OBITELJI KUKULJEVIĆ - SALON SA SLIKAMA I KLAVIROM FERDE LIVADIĆA.jpg

Salon sa portretima hrvatskih povijesnih velikana i klavirom u ivanečkom dvorcu Božidara Kukuljevića

 

 

SPOMENIK IVANA PETHEO (1616.) U IVANEČKOJ CRKVI.jpg

Spomen obilježje Ivana Petheo de Gerse (+1616.) u ivanečkoj crkvi

ULAZNI PORTAL ŽUPNOG DVORA IVANEC SA FRAGMENTIMA KAPELE SV IVANA KRSTITELJA SRUŠENE 1844 S IMENIMA PORODICA PETHEO I GOTTAL.jpg

Ulazni portal župnog dvora Ivanec iz fragmenata kapele sv. Ivana Krstitelja, srušene 1844. i imenima porodica Petheo i Gottal