Spomenici kulture

Crkva Majke Božje Gorske, Lobor, starokršćanska krstionica, 4.-6. stoljeće
Crkva Sv. Marije Snježne u Belcu
Dvorac Trakoščan
Dvorac Bela u obnovi 2006 g.
Dvorac Maruševec, 2005
Freska A. Dovečera u ivanečkoj Crkvi Sv. Marije Magdalene
Freske u Crkvi Majke Božje Gorske, Lobor
Gradina Belec u pozadini Ivančica i Belige
Ivan Krstitelj Ranger: Freske, kapela Sv. Marije Snježne Belec
Ivan Krstitelj Ranger: Freske, Kapela Marije Snježne, Belec
Kompleks Crkve Majke Božje Gorske u Loboru
Krstionica crkve Sv. Marije Magdalene u Ivancu
Mlin u S. Friscia u Prigorcu
Opeka, 1975.
Oštrc sa Beliga
Stara hiža u Prigorcu
Stari grad Belec - zapadna strana
Stari Grad Belec, 1969.
Stari grad Ivanec, oko 1920, foto Bruno Županić
Crkvica Sv. Vuka – Vukovoj kraj Klenovnika
Sveti Duh 1984. - pogled sa Pionirskog puta