Planinarske kuće Ivančice

Piramida na vrhu Ivančice [1893]
Planinarska kuća Josip Pasarić na Ivanćici [1929]
Planinarski kuća i skijalište na Ivančici oko 1935.
Planinarska kuća Josip Pasarić na Ivančici 1969
Planinarska kuća Josip Pasarić na Ivančici 1975
Planinarska kuća Josip Pasarić na Ivančici 2005
Piramida na vrhu Ivančice [2005]
Lujčekova hiža na Pokojcu
Planinarska kuća Belec
Planinarska kuća na Majeru