Ivanečke zanimljivosti

 

 

 

 

 

 

 

IVANEČKE ZANIMLJIVOSTI

IVANEČKE ZANIMLJIVOSTI\ŽRVENA PEĆINA KOD IVANCA HIRC OKO 1900.jpg

 Žrvena – (Vražja) pećina kod Prigorca

 

IVANEČKE ZANIMLJIVOSTI\IVANEC POSJET KRALJA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA.jpg

Kralj Aleksandar Karađorđević u Ivancu 8. lipnja 1924.

 

 

IVANEČKE ZANIMLJIVOSTI\JEDAN OD PRVIH AUTOMOBILA U IVANCU ARHIV GĐE PAVICE HRAZDIRA.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Jedan od prvih automobila u Ivancu

 

 

IVANEČKE ZANIMLJIVOSTI\PLAKAT ZA GOSPOĐU MINISTARKU 1936.jpg

Plakat za komediju ''Gospođa ministarka'' B. Nušića u svratištu ''Ivančica'' 1936.

Glavna uloga gđa Pavica Hrazdira

 

 

IVANEČKE ZANIMLJIVOSTI\IVANEČKI MAGAZIN IVANEC PUTUTJUĆA PRODAVAONICA PRVA U JUGOSLAVIJI 1963.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivanečki magazin Ivanec – prva putujuća prodavaonica u Jugoslaviji 1963.godine