Lista zapisa

AutorPodaci
ŠIMUNIĆ, Antun ; HEĆIMOVIĆ, Ivan:Termalne vode sjeverne Hrvatske. (geneza i zaštita)
U: Stvaralački potencijali sjeverozapadne Hrvatske.
– Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad Varaždin,
2002.
- str. 307-324.
članak
knjiga
ŠIMUNIĆ, Antun ; ŠIMUNIĆ, Alka ; PIKIJA, Mato ; HEĆIMOVIĆ, Ivan:Osnovna geološka karta SFRJ, List Varaždin, 1:100.000. Tumač za geol. kartu.
- Zagreb ;
Beograd,
1983.
- str. 1-75.
knjiga
ŠIMUNIĆ, Antun ; ŠIMUNIĆ, Alka ; PIKIJA, Mato ; HEĆIMOVIĆ, Ivan:Tumač za list Varaždin L 33-69. Osnovna geološka karta 1:100.000.
– Beograd,
1981.
- 75 str. + geol. karta
knjiga
ŠIMUNIĆ, Antun ; ŠIMUNIĆ, Alka ; PIKIJA, Mato ; HEĆIMOVIĆ, Ivan:Tumač za list Varaždin L 33-69. Osnovna geološka karta 1:100.000.
– Beograd,
1981.
- 75 str.
knjiga
ŠIMUNIĆ, Antun ; PIKIJA, Mato ; HALAMIĆ, Josip ; BELAK, Mirko:Klastiti s vulkanitima (eger, egenburg) (Clastic and volcanic rocks) (Eggerian, Eggenburgian)
U: Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000.
- Zagreb,
2009.
- str. 82-83.
članak
knjiga
ŠIMUNIĆ, Antun ; PIKIJA, Mato ; ŠIMUNIĆ, Alka ; ŠIKIĆ, L. ; MILANOVIĆ, M.;Stratigrafsko-tektonski odnosi centralnog i istočnog dijela Ivančice.
U: Osmi jugoslavenski geološki kongres, vol. 2.
– Ljubljana,
1976.
- str. 303- 314.
članak
knjiga
ŠIMUNIĆ, Ljerka:Oltari kapele Svetog Antuna Padovanskog u dvorcu Klenovnik.
U: Klenovnik - 750 godina 1244-1994.
- Klenovnik
: Općina Klenovnik,
1995.
- str. 80-83.
članak
knjiga
ŠINCEK, Dubravko:Biljni svijet Ivančice i Ravne gore.
- Varaždin
: Vall 042,
2003.
- 152 str.
knjiga
ŠINCEK, Dubravko:Procjena utjecaja na okoliš i podzemne vode skijališta na Ivančici.
[s.l.]
: vlast. izd.
2006.
- 11 str.
[1] list + geol. karta
sitni tisak
ŠINCEK, Dubravko:Istraživanje populacija i kartiranje staništa biljnih svojti: alpski jaglac (Primula auricula), kranjski ljiljan (Lilium carniolicum), lukovičavi ljiljan (Lilium bulbiferum), crveni likovac (dafne cneorum), mirisni vranjak (Gymnadenia odoratissima) i crvena vratiželja (Anacamptis pyramidalis) na području Ivanščice.
- Varaždin
: Varaždinska županija,
2009.
elaborat
ŠINCEK, Dubravko:Istraživanje populacija i kartiranje staništa biljnih svojti: velika sasa (Pulsatila grandis), alpski jaglac (Primula auricula), kranjski ljiljan (Lilium carniolicum), bazgov kaćunak (Dactylorhiza sambucina) i ljetni jednolist (Ophioglossum vulgatum) na području Ivanščice.
- Krapina
: Krapinsko-zagorska županija,
2009.
elaborat
ŠINCEK, Mira:Kamenčići s planina. Ivančica: Najdraža planina. Čevo. Jedne nedjelje na Grebengradu. Bjelinom bez staze. Ivanščica u ruhu četiriju godišnjih doba. Ljepota gorske vode. –
Varaždinske Toplice,
: Tonimir,
2001.
- 110 str.
knjiga
ŠINKOVEC, Boris:Pojava manganske rude na Ivanščici.
U: Fond struč. dok. Inst. za geol. zavoda 2042.
– Zagreb,
1952.
elaborat
ŠIPEK, Brankica:Lepoglava kao osobina razvoja gornjeg porječja Bednje : diplomski rad
- Zagreb
: Prirodoslovno-matematički fakultet,
1989.

knjiga
ŠKOLA Margečan : 1912. - 2012. / [autori tekstova Dubravka Mihinjač ... [et al.]
– Varaždin
: TIVA Tiskara : Osnovna škola Metel Ožegović Radovan,
2012.
- 72 str.
knjiga
ŠOKEC, Tomislav:Morfometrijska analiza dugih kostiju vrste Ursus splaeus iz špilje Vindija : diplomski rad
- Zagreb
: Prirodoslovno-matematički fakultet,
1996.
- 61 str.

knjiga
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko:In memoriam Ivan Čanžar.
U: Planinarski zbornik.
– Varaždin
: TIVA,
1997.
- str. 174.
članak
knjiga
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko:Ivanečki romarski put Ivanec-Marija Bistrica.
U: Planinarski zbornik.
– Varaždin
: TIVA,
1999.
- str. 95-97.
članak
knjiga
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko:Međudruštveni savjet Zagorskog planinarskog puta. Povodom 20. obljetnice.
– Zagreb,
[s.n.]
1978.
– 16 str.
sitni tisak
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko:Obilježena 100. obljetnica planinarstva u Ivancu.
U: Planinarski zbornik.
– Varaždin,
TIVA,
1999.
- str. 97.
članak
knjiga
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko:Planinarstvo u Ivancu.
- Ivanec
: Planinarsko društvo "Ivančica",
1975.
- 61 str.
knjiga
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko:Sto godina ivanečkog planinarstva.
U: Planinanski zbornik.
- Varaždin
: TIVA,
1997.
- str. 124-130.
članak
knjiga
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko:Sto godina ivanečkog planinarstva.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Grad Ivanec,
1997.
- str. 233-238.
članak
knjiga
ŠOŠTARIĆ, Cvjetko : TEŽAK, Branko :Katalog izložbe 16-27. III. 1983.
- Varaždin
: Gradski muzej,
1983.
– 1 presavitak
sitni tisak
ŠOŠTARIĆ, Dražen:Uspomena Lepoglava.
-[s.l.]
: vlast. nakl.
2005.
- 36 str.
sitni tisak
ŠOŠTARIĆ, Dražen:Uspomene i snovi. /[prijevodi Nebojša Buđanovac, Dražen Šoštarić ; ilustracije Hu Yun, Jasminka Pečevski, Dražen Šošarić].
– Lepoglava
: vlast. nakl.
2011.
- 64 str.
knjiga
ŠOUFEK, Marin ; TIBLJAŠ, Darko ; ZEBEC, Vladimir ; SLAVKOVIĆ, Renata :Kalcedonsko-zeolitna žilna parageneza lepoglavskog andezitskog piroklastičnog kompleksa.
U: 1. hrvatski geološki kongres. Knjiga sažetaka.
– Zagreb,
1995.
- str. 89.
članak
knjiga
ŠPANIČIĆ, K.:Idejni projekt Bednje.
- Varaždin
: Vodna zajednica Bednja-Plitvica,
1956.
knjiga
ŠPREM, Slavko:Nujliepši kemoček svieto
– Bednjo. - Ivanec
: VTV,
1994.
- 77 str.
knjiga
ŠPICNAGEL, Ana-Marija ; NOVAK, Bruno ; MESIĆ, Milan ; VUKOVIĆ, Ivana ; JURIŠIĆ, Aleksandra ; ZGORELEC, Željka:Utjecaj gnojidbe na prinos i sadržaj nitrata u lišću stevije (Stevia rebaudiana Bertoni).
– Osijek,
2010.
- str. 604-608.
članak

ŠTAGER, Ivanka:O sudjelovanju učenika Realne gimnazije u Varaždinu u Narodno-oslobodilačkom pokretu.
U: Spomenica. Gimnazija SC Gabriel Santo 1636.-1986.
– Varaždin,
1986.
– str. 159-174.
članak
knjiga

ŠTORGA, Dalibor:Prostorna analiza varijabilnosti elemenata strukture državnih i privatnih šuma pomoću GIS-a : doktorska disertacija
- Zagreb
: Šumarski fakultet,
2008.
- 127 str.

knjiga
ŠTROK, Izidor:Dolazak partizanske čete iz Žumberka u sjeverozapadnu Hrvatsku (Kalnik).
U: Sjeverozapadna Hrvatska u NOB-u i socijalističkoj revoluciji. Zbornik.
– Varaždin
: Zajednica memorijalnog područja Kalnik,
1976.
- str. 351-365.
članak
knjiga
ŠTROK, Izidor:U osvojenom vozu.
U: Borbeni put 32. divizije.
– Zagreb
: Odbor za proslavu 15. godišnjice 32. divizije,
1959.
- str. 248-251.
članak
knjiga
ŠUFFLAY Zlata.U: Znameniti i zaslužni Hrvati te pomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti od 925-1925.
– Zagreb
: Izd. Odbor za izdavanje knjige Zaslužni...
1925.
- str. 259.
članak
knjiga
ŠUGAR, Ivan:Prinos pavlina razvitku, širenju i unapređivanju poljoprivrede i ljekarstva.
U: Kultura pavlina u Hrvatskoj : 1244-1786. : slikarstvo, kiparstvo, arhitektura...
– Zagreb
: Globus : Muzej za umjetnost i obrt,
1989.
- str. 343-348.
članak
knjiga
ŠVAGEL, Franjo:Mandić Ferdo Bato. (Ferdo Mandić).
- Varaždin
: NIŠP,
1969.
- 80 str.
knjiga
ŠVELEC Franjo : 1916. – 2001 : spomenica posvećena preminulom akademiku Franji Švelecu, redovitom članu HAZU ; Bibliografija radova ur. Nikica Kolumbić.
- Zagreb
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
2004.
- 43 str.
knjiga

ŠVETAK Radovan : katalog izložbe / predgovor Mirko Brazda.
- Ivanec
: Knjižnica i čitaonica 'Mladost',
1987.
- 4 str.
sitni tisak
TADEJ, Neven ; SLOVENEC, Dragutin:Montmorillonites In Miocene Bentonites From Croatia.
U: Mid-European Clay Conference.
– Bratislava,
2001.
- str. 107.
članak
knjiga
TAKŠIĆ, A.:Dolomiti u Očuri i lapori kod Lobora. Fond struč dok. IGI, 2189.
- Zagreb
: Institut za geološka istraživanja,
1953.
elaborat
TAKŠIĆ, A.:Geološke prilike područja Donja Voća (nedaleko Ivanca). Fond struč dok. IGI, 2167.
– Zagreb
: Institut za geološka istraživanja,
1953.
elaborat
TANODI, Zlatko:Bela. Povijest.
U: Poviestni spomenici slobodnog kraljevskoga grada Varaždina, sv. 1.
– Varaždin
: Svobodina Narodna tiskara,
1942-1944.
- str. 220,229.
knjiga
TARBUK, Nela:O radovima pavlinskih stolara.
U: Kultura pavlina u Hrvatskoj : 1244-1786. : slikarstvo, kiparstvo, arhitektura...
– Zagreb
: Globus : Muzej za umjetnost i obrt,
1989.
- str. 267-277.
članak
knjiga
TAUFFLER, Emil:Obrtni odnošaji u Kralj. zemaljskih kaznionicah Kraljevinah Hrvatske i Slavonije povodom zemaljske izložbe u Budimpešti godine 1885.
- Zagreb
: Tiskara Narodnih novinah,
1885.
- 83 str.
knjiga
TERZIĆ, Josip:Statička penetracija i primjena u istraživanju nanosa rijeke Bednje : diplomski rad.
- Zagreb
: Rudarsko-geološko-naftni fakultet,
1998.
- 50 str.
knjiga
TEŽAČKI GRĐAN, Marica:Dodir nebesa.
- Varaždin
: TIVA,
2001.
- 120 str.
knjiga
TEŽAK, Branko:Fotografija.
- Varaždin
: Mini-print-logo,
2010.
- 119 str.
knjiga
TEŽAK, Spomenka:Klenovnik u 'tami' srednjeg vijeka.
U: Klenovnik - 750 godina 1244-1994.
– Klenovnik
: Općina Klenovnik,
1995.
- str. 34-38.
članak
knjiga
TKALČEC, Tatjana:Pusta Bela. Trakošćan.
U: Arheološka slika obrambenog sustava srednjovjekovne Slavonije.
– Zagreb
: Filozofski fakultet Sveučilišta,
2008.
– 364 str.
doktorska disertacija
knjiga
TOLIĆ, Lj.:Geološka i rudarska istraživanja montmorilonitne gline na području Bednje. Fond struč dok. IGI, 3085.
– Zagreb
: Institut za geološka istraživanja,
1959.
elaborat
TOLIĆ, Lj.:Izvještaj o pregledu limonitnih pojava u jugozapadnom dijelu Ivanščice. Fond struč dok. IGI, 36.
– Zagreb
: Institut za geološka istraživanja,
1941.
elaborat
TOLIĆ, Lj.:Prethodni izvještaj o pregledu cigalane Dubravke, Turčin i ciglane Tužno Cerje u Tužnom Cerju. Fond struč dok. IGI, 827.
– Zagreb
: Institut za geološka istraživanja,
1948.
elaborat
TOLIĆ, Lj. ; SOKLIĆ, I.:Rudarsko-geološka istraživanja na Očurskom brdu kraj Golubovca. Fond struč dok. IGI, 22.
- Zagreb
: Institut za geološka istraživanja,
1941.
elaborat
TOLIĆ, Lj. ; SOKLIĆ, I.:Rudarsko-geološka istraživanja u okolici Gornje Višnjice, kotar Ivanec. Fond struč dok. IGI, 167.
– Zagreb
: Institut za geološka istraživanja,
1941.
elaborat
TOMAŠEVIĆ, Silvije:Odcjepljenje od Svete stolice ili zatvor. Amerikanci traže čin velikodušnosti.
U: Tito u Vatikanu.
– Zagreb
: Profil multimedija,
2011.
- str. 78-87.
članak
knjiga
TOMIČIĆ, Željko:Pogled u arheološko naslijeđe ranoga srednjevjekovlja Varaždina i njegove šire okolice.
U: Osamsto godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina : 1209.-2009. Zbornik radova…
- Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad,
2009.
- str. 51-70.
članak
knjiga
TOMIČIĆ, Željko:Rezultati ranorednjevjekovnih arheoloških istraživanja u Međimurju i Varaždinskoj regiji.
U: Arheološka istraživanja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
– Zagreb
: Hrvatsko arheološko društvo,
1978.
- str. 209-221.
članak
TONKOVIĆ KLOBUČAR, Andrea:Lepoglava Laces from Lace Collection of the Museum of Arts and Crafts. Lepoglava lacemaking held in the Rauma Museum, Rauma, Finland, 2007. : katalog izložbe
- Zagreb
: Museum of Arts and Crafts,
2007.
- 23 str.
sitni tisak
TRAKOŠĆAN : burg – muzej. / tekst Siniša Krznar, Ivan Mravlinčić.
- Trakošćan
: Dvorac Trakošćan,
2007.
- 280 str.
knjiga
TRAKOŠĆAN.
U: Enciklopedija Jugoslavije, sv. 8.
– Zagreb
: Jugoslavenski leksikografski zavod,
1971.
- str. 359.
članak
knjiga
TRAKOŠĆAN.
U: Enciklopedija opća i nacionalna, knj. 20.
– Zagreb
: PRO LEKSIS : Večernji list, 2007.
- str. 38-39.
članak
knjiga
TRAKOŠĆAN.
U: Hrvatsko zagorje. / Urednik Dragutin Zdunić, tekst Ivan Raos.
- Zagreb
: Grafički zavod Hrvatske,
1966.
- str. 29-31.
članak
knjiga
TREER, Tomislav:The growth of five populations of chub (Leuciscus cephalus) in the Danube river basin of Croatia.
U: Skup Fisheries Management in the Danube River Basin. Aquarom '98.
– Galati,
1998.
- str. 80-81.
članak
knjiga
TRKANJEC, Zlatko:O darovanju posjeda Lobor, Velika, Klenovnik i Zlogonja Mihalju, varaždinskom knezu.
U: Klenovnik - 750 godina 1244-1994.
– Klenovnik
: Općina Klenovnik,
1995.
- str. 39.
članak
knjiga
TRKANJEC, Zlatko:Zasjedanje hrvatskih kraljevinskih konferencija u Klenovniku.
U: Klenovnik - 750 godina 1244-1994.
– Klenovnik
: Općina Klenovnik,
1995.
- str. 45-46.
članak
knjiga
TRKANJEC, Zlatko ; PULJIĆ, Igor ; TEKAVEC, Jasna:Tuberculosis in refugees.
U: The Lancet, Vol. 343
– London, No. 8913
1994.
- str. 1640
članak
serijska publikacija
TRSTENJAK, Davorin:U Radovan! U prekrasnom kraju hrvatskog svieta. Gradišće. Čevo. Belski dol. U rodoljubivom društvu. U Trakošćan! Noć na Ivančici.
U: Trstenjak, Davorin: Putne uspomene.
- Bakar
: [s.n.]
1880.
- str. 199-247.
knjiga
TRŠKA MIKLOŠIĆ, Tanja ; ŠOUREK, Danko:Priručnik za terensku nastavu: Trogir - Lepoglava – Belec.
– Zagreb
: Leykam international ; Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti,
2011.
- 48 str.
knjiga
TUĆAN, Fran:Ivančica. Željeznica.
U: Naše rudno blago.
– Zagreb
: Matica hrvatska,
1919.
- str. 60-61, 147-148, 209.
knjiga
TUĐMAN, Franjo:32. divizija i razvoj narodnooslobodilačke borbe u sjevernoj Hrvatskoj.
U: Borbeni put 32. divizije.
– Zagreb,
Odbor za proslavu 15. godišnjice 32. divizije,
1959.
- str. 8-73.
članak
knjiga
TURČIN, Dragutin:Kraš i rodni kraj.
U: Josip Kraš. Zbornik radova.
- Zagreb
: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske ; Ivanec : Udruga antifašističkih boraca i antifašista,
2008.
- str. 11-13.
članak
knjiga
TVORNICA obuće "Ivančica" Ivanec : informacije za radnike u Društvu "Ivančica" d.d. tvornica obuće.
- Ivanec
: Tvornica obuće "Ivančica",
1998-2004.
serijska publikacija
UGLJENIK Moses i cons. Doljnje Ladanje. Službovni red za nadzorničko i radničko osoblje.
- Doljnje Ladanje
: Ugljenik Moses i cons.,
1910.
- 30 str.
sitni tisak
UGLJENOKOP Ivanec. Izvod iz knjige rezervi ugljena Ivanečko-ladanjskih ugljenokopa sa stanjem 31.12.1960. Fond struč dok. IGI, 3390/5.
– Zagreb
: Institut za geološka istraživanja,
1961.
elaborat
ULOGA i zadaci poslovodne funkcije u udruženom radu : seminar.
- Varaždin
: Privredna komora,
1978.
- 130 str.
knjiga
ULLRICH, H. ; MALEZ, Mirko:Neandertalerreste aus aus Vindija (Kroatien, SFRJ.)
U: Z. Archaeol., sv. 17.
– Berlin,
1983.
- str. 85-104.
članak
serijska publikacija
URŠULIN-TRSTENJAK, Natalija:Analiza opasnosti i sustav osiguranja zdravstvene ispravnosti polutrajnih kobasičarskih proizvoda. (Hazard analysis and system of ensuring appropriate health levels of semi-durable sausage products) : magistarski rad
- Zagreb
: Prehrambeno-biotehnološki fakultet,
2006.
- 128 str.

knjiga

URŠULIN-TRSTENJAK, Natalija:Makro i mikro elementi u karakterizaciji bagremovog meda : doktorska disertacija
– Osijek
: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek,
2012.
– 125 str.

knjiga
URŠULIN-TRSTENJAK, Natalija:Određivanje suhe tvari jogurta primjenom mikrovalova. (Determination of total solid in yogurt by using microwaves) : magistarski rad
- Zagreb
: Prehrambeno-biotehnološki fakultet,
1998.
- 98 str.

knjiga
UTJEŠENOVIĆ-OSTROŽINSKI, Ognjoslav.U: Znameniti i zaslužni Hrvati te pomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti od 925-1925.
– Zagreb
: Izd. Odbor za izdavanje knjige Zaslužni...
1925.
- str. 271.
članak
knjiga

UTJEŠENOVIĆ-OSTROŽINSKI, Ognjoslav:Die Naturschätze im nördlichen Croatien. Mit einer geol. Uebersichtskarte.
- Wien,
1879.
knjiga
UTJEŠENOVIĆ-OSTROŽINSKI, Ognjoslav:Prirodna bogatstva u sjevernoj Hrvatskoj. Prev. s njemačkog Bruno Steiner (Županić).

: [s.n.]
[s.a.]
- 95 str.
[strojopis – autogr.]
knjiga
VARAŽDIN i njegova regija. (poleografska studija i analitički elaborat grada i okolice namijenjen za izradu urbanističkog plana) / [urednik Ivo Rubić] ; autori: Zvonko Bakran, Aleksandar Bulić, Krešimir Filić ...[et al.].
- Varaždin
[s.n.],
1957.
- 444 str.
[strojopis autogr.]
knjiga
VARAŽDIN : plan grada = city map = stadtplan / stručni suradnici Habek Josip, Klemm Miroslav, Tropp Branka]
- Varaždin
: Turistička zajednica grada Varaždina,
2002.
- presavijen list na 22 x 11 cm
tiskana kartografska građa
VARGA Mirko.
U: Spomenica Fakulteta organizacije i informatike 1962.-1997. Varaždin. Trideset peta obljetnica Ekonomskog i informacijskog studija u Varaždinu.
– Varaždin,
1997.
- str. 288.
članak
knjiga

VARGA, Mirko:Simulacijski modeli u procesima poslovnog odlučivanja u organizacijama udruženog rada : magistarski rad.
– [s.l.]
: vlast. izd.
1987.
- 4+120 str.
knjiga
VEČEI-FUNDA, Valerija:Duša na dlanu.
– [s.l.]
: vlast. nakl.
1993.
- 46 str.
knjiga
VEČEI-Funda, Valerija:Takva sam : pjesme.
– [s.l.]
: vlast. nakl.
1991.
- 57 str.
knjiga
VEČEI-Funda, Valerija:Svjetlost tražeći.
– [s.l.]
: vlast. nakl.
1997.
-74 str.
knjiga
VEČEI-FUNDA, Valerija:Vrijeme sna.
– [s.l.]
: vlast. nakl.
1999.
- 108 str.
knjiga
VEKIĆ Matija Maša:Svjedočanstva o Tomislavu Janku Šagi-Buniću.
- Zagreb
: Matija Maša Vekić,
2007.
- 127 str.
knjiga
VERONA, Eva:Die Aufebung der kroatischen Klosterbibliotheken unter Josef II.
– Wien
: Verlag Bruder Hollinek in Homm,
1970.
- str. 439-449.
serijska publikacija
VERŠEC, M. ; ANIĆ, D. ; KULIK, R. ; GABERŠĆIK, R.:Mrki ugljen na području varaždinskog kotara. Fond struč dok. IGI, 2864.
– Zagreb
: Institut za geološka istraživanja,
1957.
elaborat
VESELICA, Marko:Moja hrvatska sudbina: uznički dnevnik i razmišljanja o temeljnim problemima hrvatskog naroda i hrvatske države u hrvatskom Sibiru.
- Zagreb
:vlast. nakl.
2003.
- 411 str.
knjiga
VIDAČEK, Željko ; RIBIĆ, Verica ; PUTAR, Edo:Stanje i mogućnosti korištenja zemljišta u ivanečkom kraju.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Grad Ivanec,
1997.
- str. 161-165.
članak
knjiga
VIDAČEK, Željko ; FRIŠČIĆ, Josip ; KUŠEN, Eduard:Studija o racionalnom korištenju poljoprivrednog zemljišta općine Ivanec.
- Zagreb
: Fakultet poljoprivrednih znanosti, Institut za agroekologiju,
1981.
knjiga
VIDEC, Goran:Predviđanje kretanja sastojinskih elemenata u različitim sastojinama jele i bukve u Gospodarskoj jedinici Trakošćan pomoću SD-metode.
- Zagreb
: Šumarski fakultet,
2001.
knjiga
VIDEC, Goran:Sitni glodavci kao dio šumskog ekosustava Ivanščice : magistarski rad
- Zagreb
: Šumarski fakultet,
2009.
- 82 lista

knjiga
VIDMAROVIĆ, Đuro: Juraj Lončarević.U: Bio-bibliografija. Obitelj Lončarević.
– Zagreb
: Zgombić & Partneri, 2005.
([s. l. : s. n.]).
- str. 39.
knjiga

Pages