Lista zapisa

AutorPodaci
PAVKOVIĆ, Mladen:Slavko i Stjepan Stolnik.
- Varaždinske Toplice
:˝Tonimir˝,
2012.
-132 str.
knjiga
PAVKOVIĆ, Mladen:Vraćam život otpisanima. [Stolnik Slavko] - 2. prošir. izd.
– [s.l.]
: vlast. nakl.
1990.
- 209 str.
knjiga
PAVLIČEVIĆ, Dragutin:Seljački nemiri u Varaždinskoj županiji u drugoj polovici 19. stoljeća.
U: Varaždinski zbornik : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Varaždinu od 1. do 3. listopada 1981...
– Zagreb
: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti ; Varaždin : Skupština općine,
1983.
- str. 251-259.
članak
knjiga
PAVLINI. Sveučilište Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenanaca u Zagrebu 1874-1924.: Spomenica Akademičkog senata.
- Zagreb
: Tiskara Zaklade Narodnih novina,
1925.
- 280 str.
knjiga
PAVLINSKA pjesmarica.
- 1644.
- 33+208+13 listova
rukopis
PEH, Zoran ; CRNOGAJ, S.:Istraživanje bentonitnih glina u Hrvatskom zagorju. Geološko kartiranje područja D. Jesenje – Bednja – Trakošćan (preliminarni izvještaj).
- Zagreb
: Institut za geološka istraživanja,
1985.
Fond struč. Dok. IGI, 27/85.
elaborat
PELEŠ, Momčilo:Kronika 32. divizije.
U: Borbeni put 32. divizije.
– Zagreb
: Odbor za proslavu 15-godišnjice 32. divizije,
1959.
- str. 76-195.
članak
knjiga
PEPEONIK, Zlatko:Ivančica. Prilog poznavanju planine : diploski rad
- Zagreb
: Prirodoslovno matematički fakultet,
1958.

knjiga
PERČI, Ljerka:Polja prošlosti : rezultati istraživanja : 1986. - 1998.
- Varaždinske Toplice
: "Tonimir",
2002.
- 291 str.
knjiga
PERIŠIĆ, Ilija:Juraj Lančić.
U: Čuvari našeg neba.
– Beograd
1977.
- 270 str.
članak
knjiga

PERNEK, Milan:Računska revizija na primjeru gospodarenja park šumom Trakošćan : diplomski rad
- Zagreb
: Šumarski fakultet,
1995.

knjiga
PERNEK, Milan:Analiza biološke učinkovitosti feromonskih pripravaka i tipova namijenjenih lovu smrekinih potkornjaka Ips Typographus L. i Pityogenes Chalcographus L. (Col., Scolytidae) u smrekovim kulturama Papuka i Trakošćana : magistarski rad
[s.l.]
: vlast. izd.
2002.
knjiga
PERŠEN, Mirko:Dugi dani. Lepoglava škola revolucionara.
- Zagreb
: ''Alfa'',
1975.
- 246 str.
knjiga
PERŠEN, Mirko:Lepoglava.
- Zagreb
: Epoha,
1963.
- 196 str.
knjiga
PERŠEN, Mirko:Logor Lepoglava.
U: Zbornik Sjeverozapadna Hrvatska u NOB-u i socijalističkoj revoluciji.
– Varaždin
: Zajednica memorijalnog područja Kalnik,
1976.
- str. 824-839.
članak
knjiga
PERŠEN, Mirko:Ustaški logori.
- Zagreb
:''Globus'',
1990.
- 350 str.
knjiga
PERVAN, Ivo ; MIRKOVIĆ, Marija:Ivan Krstitelj Ranger : fotomonografija.
- Zagreb
: INA-Industrija nafte,
2004.
- 266 str.
knjiga
PEŠKAN, Ivana:Dvorci Varaždinske županije – suvremena namjena i prilagodba suvremenim zahtjevima. U: Međunarodni znanstveno-stručni skup "Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima".
– Zagreb
: Arhitektonski fakultet,
2005.
- str. 175-179.
članak
knjiga
PETAK, Antun:Zbornik radova okruglog stola ''Aktivnosti mladeži u znanosti i tehnici''.
- Zagreb
: Hrvatska zajednica tehničke kulture,
1994.
- 210 str.
knjiga

PETHEÖ de Gerse Grgur.
U: Znameniti i zaslužni Hrvati te pomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti od 925-1925.
– Zagreb
: Izd. Odbor za izdavanje knjige Zaslužni...
1925.
- str. 212.
članak
knjiga
PETHEÖ de Gerse Judita.
U: Znameniti i zaslužni Hrvati te pomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti od 925-1925.
– Zagreb
: Izd. Odbor za izdavanje knjige Zaslužni...
1925.
- str. 212.
članak
knjiga
PETRIĆ, Hrvoje:Procjene broja stanovnika i ekonomskog razvoja gradskih naselja sjeverozapadne Hrvatske od kraja 16. do početka 18. stoljeća.
U: Zbornik radova ''Stvaralački potencijali u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske''.
– Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad Varaždin, 2002.
- str. 133-152.
članak
knjiga
PETROVIĆ, Matija:Sacerdotio ac religionis magnus reverendissimus pater Andreas Musar ordinis sancti Pauli ... dum in ecclesia Lepoglavensi jubilaeum sacerdotii sui ... celebraret / a ... Mathia Petrovich ... praecone longe disertissimo contestatus.
- Zagrabiae
: Typis Antonii Reiner
1752.
- 9 listova
rukopis
PETROVIĆ-LEŠ, Tihana:Lepoglavsko čipkarstvo.
- Zagreb
: Srednja Europa,
2008.
- 182 str.
knjiga
PETROVIĆ LEŠ, Tihana:Mala povijest lepoglavske čipke.
- Lepoglava
: Turistička zajednica,
2005.
- 22 str.
sitni tisak
PICEK, Slavko:Model informacijskog sustava uprave prihoda s osvrtom na općinu Ivanec : magistarski rad
[s.l.]
: vlast. izd.
1992.
- 4+127 str.

knjiga
PINTAR, John I.:Četiri godine u Titovu paklu. Preveli Svevlad Slamnig i Mira Sabljak.
– Zagreb
: Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda,
1995.
- 183 str.
knjiga
PISKAČ, Stanko:Rože na asfaltu.
- Zagreb :
[s.n.]
1989.
- 130 str.
knjiga
PINTARIĆ, Adam:Suvremeni Ivanec - pravci i ciljevi razvoja.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Grad Ivanec,
1997.
- str. 255-263.
članak
knjiga

PINTARIĆ, Adam:Trakošćan – baština kao turistički resurs.
U: Međunarodni znanstveno-stručni skup "Dvorci i ljetnikovci". Kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja.
– Zagreb
: Arhitektonski fakultet,
2006.
- str. 78-85.
članak
knjiga
PINTARIĆ, Adam:Predgovor.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Grad Ivanec,
1997.
- str. IX-X.
članak
knjiga
PLANINARSKI put "Po starim gradovima Ivančice".
- Zlatar
: Planinarsko društvo ''Oštrc'',
1982.
sitni tisak
PLEMENČIĆ, Đuro:Hrvatsko zagorje. Turističko-privredni vodič. Fotografije Tošo Dabac i dr.
– Krapina
: Glas Hrvatskog zagorja,
1955.
- 50 str.
knjiga
POČAKAL, Miljenko:Gustoća riječne mreže u porječju Bednje kao preduvjet valorizacije vode u varaždinskoj regiji.
U: Varaždinski zbornik : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Varaždinu od 1. do 3. listopada 1981...
– Zagreb :
: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti ; Varaždin : Skupština općine,
1983.
- str. 105-109.
članak
knjiga
PODNO Grebengrada : Sub castro Greben : zbornik radova sa Znanstveno-stručnoga skupa ''Povijesno-umjetnički pregled pisane i spomeničke baštine novomarofskoga kraja i okolice... '' / uredio Anđelko Košćak.
- Zagreb
: Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije ˝Tkalčić˝ ; Novi Marof : Matica hrvatska,
2011.
- 190 str.
knjiga
POEZIJA osuđenih : Kazneno popravni dom Lepoglava / izbor pjesama Anđela Buđanovac i Josip Erdec ; ilustracije radovi osuđenih osoba-članova Likovne sekcije slobodnih aktivnosti KPD Lepoglava ; urednik Boris Ratković.
- Lepoglava
: Kazneno-popravni dom Lepoglava,
1978.
- 75 str.
knjiga
POFUK, Biserka:Ivanec : diplomski rad
- Zagreb
: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb,
1967.

knjiga
POJE, Marija:Malakofauna prapornih naslaga istočnog dijela Slavonije : magistarski rad
- Zagreb
: Prirodoslovno-matematički fakultet,
1982.
- 61 str.

knjiga

POJE, Marija ; BRAJKOVIĆ, Dejana:Klimatske promjene i fauna sisavaca u kvartaru šireg područja Ivanca.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin :
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Grad Ivanec,
1997.
- str. 29-37.
članak
knjiga
POLOŠKI, Damir:Građevinsko-tehnička studija BC Čakovec-Varaždin-Ivanec-Krapina.
- Zagreb
: Građevinski fakultet,
2004.
projekt
SKOK, Joža:Poljak Izidor.
U: Skok, Joža: Garestinski hortus verbi.
– Varaždinske Toplice
: Tonimir ; Varaždin : Ogranak Matice hrvatske,
2012.
– str. 183-187.
knjiga
POLJAK, Željko:Hrazdira, Pavica: Poleg jedne velke gore. Stahuljak, Vladimir: Vu toj hiži nekaj fali. Planinarska zmešarija. Šincek, Mira: Čez megle k soncu. Trstenjak, Davorin: Noć na Ivančici. Hrazdira Pavica : biografija.
U: Hrvatska planinarska književnost : antologija.
- Zagreb
: Hrvatski planinarski savez,
1994.
– str. 79 ; 58-59 ; 195 ; 42 ; 221.
članak
knjiga
POLJAK, Željko:Ivančica.
U: Hrvatske planine. Planinarsko turistički vodič.
– Zagreb
: Golden marketing,
1996.
- str. 143-145.
knjiga
POLJAK, Željko:Ivančica.
U: Hrvatske planine. Planinarsko turistički vodič. 3. izd.
– Zagreb
: Golden marketing,
2001.
- str. 163-178.
knjiga
POLJAK, Željko:Ivančica.
U: Pedeset najljepših planinarskih izleta u Hrvatskoj : pješice i automobilom.
– Zagreb
: Školska knjiga,
2008.
- str. 28-34.
knjiga
POLJAK, Željko:Ivančica. Ravna gora.
U: Planine Hrvatske. Planinarsko-turistički vodič.
– Zagreb
: Planinarski savez Hrvatske,
1974.
- str. 99-122.
knjiga
POLJAK, Željko:Ivančica. Planinarski vodič po Hrvatskom zagorju. Prilog "Naših planina" 1960.
– Zagreb
: Planinarski savez Hrvatske,
1960.
- 62 str.
knjiga
POLJAK, Željko:Ravna gora.
U: Pedeset najljepših planinarskih izleta u Hrvatskoj : pješice i automobilom.
– Zagreb
: Školska knjiga,
2008.
- str. 37-39.
knjiga
POPIJAČ Izidor - Žiga Bednjanski : Pomozimo jedni drugima : Galerija Atelier "Popijač"/ Tekst Juraj Baldani.
- Kumrovec
: Galerija-Atelier "Popijač",
[s.a.]
- 12 str.
sitni tisak
POPIJAČ, Izidor: Izidor Popijač : Skulpture. / tekst Juraj Baldani.
- Čakovec
: "Zrinski",
1981.
- 8 str.
[katalog izložbe]
sitni tisak
POPIS poginulih boraca i žrtava fašištičkog terora: Ivanec, Lepoglava, Bednja, Trakošćan...
U: Hrvatsko zagorje u NOB-i.
– Zagreb
: Epoha,
1959,
str. 381-407.
knjiga
POPIS poginulih učesnika NOB-e 1941-1945. s područja općina Donja Stubica, Ivanec …
U: Hrvatsko zagorje u revoluciji. / Autori: Marko Belinić, Mirko Belošević, Josip Bogožalec [i dr.]
– Zagreb
: Školska knjiga,
1981.
- str. 387-495.
knjiga
POPOVIĆ, Jovo:Josip Kraš : životni put i revolucionarno delo.
- Gornji Milanovac
: Dečje novine,
1982.
- 93. str.
knjiga
POSAVEC, Sanja:Novije promjene naseljenosti Općine Ivanec : diplomski rad
- Zagreb
: Prirodoslovno-matematički fakultet,
1991.

knjiga
POSREDNI zavod Kr. zemaljske kaznione u Lepoglavi / Napisao dr. Franjo Seifert, upravitelj kaznione.
- Zagreb
: Dionička tiskara,
1912.
- 15 str.
sitni tisak
POŠTA sjeverozapadne Hrvatske / glavni i odgovorni urednik Andrej Hozjan.
- Zagreb
: Hrvatske pošte ; Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod HAZU,
2002.
- 258 str
knjiga
POZDRAV iz Ivanca. Stare ivanečke razglednice s motivima: (1) Stari Ivanec, (2) Kukuljevićev grad Ivanec, (3) Pozdrav iz Ivanca (u boji), (4) Ivančica 1943. / priredio Marijan Kraš.
–[s.l.]
: vlast. nakl.
2003.
sitni tisak
PRAVILA Udruženja trgovaca za Srez Ivanec u Ivancu.
- Ivanec
: Udruženje trgovaca za Kotar Ivanec,
1933.
- 24 str.
sitni tisak
PREDIZBORNI bilten Narodnog fronta kotara Ivanec.
Ivanec,
[1952.]
sitni tisak
PREDLOG Kralj. hrv.-slav.-dalm. zem. vladinog odjela za pravosudje o preutstrojstvu Kraljevske zemaljske kaznione u Lepoglavi.
- Zagreb
: Tis. ''Narodnih novina'',
1877.
- 52 str.
knjiga
PRILOZI za povijest varaždinskog bankarstva. Ivanečka kotarska štedionica d.d. / Autori: Androić, Mirko ; Feletar, Dragutin.
– Varaždin
: Varaždinska banka,
1983.
– str. 47, 63-64.
knjiga
PREVIĆ, Antun Stjepan:Vapaji srca i duše.
– Ivanec
: vlast. nakl.
1993.
- 92 str.
knjiga
PRPIĆ, Ante:Iza lepoglavskih rešetaka : MB-6596.
- Rijeka
: RINAZ Riječki nakladni zavod,
1996.
- 153 str.
knjiga
"PRVOMAJSKA" radna organizacija "Itas" u Ivancu :1960.-1980. god. / glavni i odgovorni urednik Cvjetko Šoštarić.
[s.l.]
: [s.n.]
1980.
- 83 str.
knjiga
PUCAR, Đuro:Poznanstvo u Lepoglavi.
U: Tadić, Aleksandar: Prvi susret s Titom.
– Beograd
: Delta press,
1979.
- str. 33-36.
članak
knjiga
PULIĆ, Nikola:Josip Kraš.
U: Revolucija i revolucionari.
– Zagreb
: Naprijed,
1970.
- str. 93-115.
članak
knjiga
PUNEK, Branko:U okviru rafinacionog procesa treba proučiti odjeljivanje suncokretovog, repičinog i lanenog ulja uz upotrebu domaćih aktivnih glina pod imenom Bednja : u svrhu ocjenjivanja njihove uporabne vrijednosti treba izvršiti poređivanja sa uzorkom najaktivnije inozemne zemlje koja dolazi na tržište pod imenom Nordal : diplomski rad
- Zagreb
: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,
1956.

knjiga
PUŠIĆ, B ; TOMAŠ, J..:Agropedološko-melioracijska studija Ivanečkog polja.
- Zagreb
: Institut za pedologiju i tehnologiju tla Zagreb,
1970.
elaborat
knjiga
PUTAR, Stjepan:Organizaciono-politički razvoj Saveza komunista ivanečkog kraja.
U: Ivanečki plamen.
– Ivanec
: Općinski komitet SKH,
1986.
- 31 str.
[strojopis autogr.]
sitni tisak
RADOST i nada : glasilo Župe sv. Marije Magdalene Ivanec / glavni urednik Đurđa Jelaš.
- Ivanec
: RKT Župni ured sv. Marije Magdalene Ivanec,
1999.
serijska publikacija
RAPO, Vesna:Čipka u školi (čipkarske tehnike u nastavnim planovima i programima pučkih, stručnih, obrtnih i učiteljskih škola kontinentalne Hrvatske).
- Zagreb
: Hrvatski školski muzej Zagreb ; Lepoglava : Turistička zajednica,
2001.
- 87 str.
knjiga
RASPODJELA dohotka na nivou radne jedinice u radnoj organizaciji Ivanečki ugljenokopi Ivanec : koreferat.
- Ivanec
: Ivanečki ugljenokopi,
1971.
- 11 str.
sitni tisak
RATKOVIĆ, Boris:Ernoić Josip.
U: Spomenica 2.
- Varaždin
: Gimnazija u Varaždinu 1636. – 2006.
- str. 164.
članak
knjiga

RATKOVIĆ, Boris:Lepoglava. Ivanec. Trakošćan i Klenovnik.
U: Varaždin : putovanje u prošlost.
- Varaždin :
Mediem,
2012.
– str. 172-173 ; 174-175 ; 176-177.
knjiga
RATKOVIĆ, Boris:Zuber Vilko.
U: Spomenica 2.
– Varaždin
: Gimnazija u Varaždinu 1636. – 2006.
- str. 202.
članak
knjiga

RAUNING, V.:Izvještaj o pojavama cinka u predjelu ''Lipnica'' na Ivanščici. Fond struč. dok. IGI, 42.
– Zagreb
: Institut za geološka istraživanja,
1940.
elaborat
REĐEP, Milivoj:Gospodarske karakteristike Kotara Ivanec krajem 19. i početkom 20. stoljeća.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin ;
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Grad Ivanec,
1997.
- str. 167-180.
članak
knjiga
REĐEP, Milivoj ; ŽUGAJ, Miroslav ; BOJANIĆ, Milorad ; KERO, Krsto:Značajke ratarske proizvodnje Varaždinske županije koncem 19. stoljeća.
U: Varaždinski zbornik : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Varaždinu od 1. do 3. listopada 1981...
– Varaždin
: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti ; Varaždin : Skupština općine,
1983.
- str. 261-275.
članak
knjiga
REPIĆ, Mato:Uspomene lepoglavskog župnika 1946.-1999.
- Varaždinske Toplice
: ''Tonimir'',
2002.
- 129 str.
Knjiga
RIBIĆ (GOLUB), Rosana:Sinteza konjugata manoze i aminoadamantana : diplomski rad
- Zagreb
: Prirodoslovno-matematički fakultet,
2005.
- 52 str.

knjiga
RIBIĆ (GOLUB), Rosana:Sinteze i biološke aktivnosti manoziliranih derivata 1-aminoadamantana, adamantil-tripeptida i peptidoglikan monomera : doktorska disertacija
- Zagreb
: R. Ribić,
2011.
- 131 list

knjiga

RICHARDS M. P. ; PETTITT, P. B. ; TRINKAUS, E. ; SMITH, F. H., PAUNOVIĆ, M. ; KARAVANIĆ, I.:Neanderthal diet at Vindija and Neanderthal predation: the evidence from stable isotopes.
U: Proceedings of the National Academy of Sciences USA
Washington,
2000.
97 (2000), 13; 7663-7666
članak
serijska publikacija
RIEČI z melina življenja : Panorama kajkavskog pjesništva "Poleg jedne velke gore" / priredio Franjo Hrg.
- Ivanec
: Narodno sveučilište "Đuro Arnold",
1996.
- 111 str.
knjiga
RISEK, Ljiljana:Božićni i novogodišnji običaji cvetlinskog kraja.
U: Sjeverozapad: info & oglasi.
– Vidovec,
2011.
- str. 14-15.
članak
serijska publikacija
RISEK, Ljiljana:Grad Lepoglava. Grad čipke.
U: Sjeverozapad: info & oglasi.
– Vidovec,
2011.
- str. 7-12.
članak
serijska publikacija
RISEK, Ljiljana:Na blagdanskom stolu.
U: Sjeverozapad: info & oglasi.
– Vidovec,
2011.
- str. 17-18.
članak
serijska publikacija
RITTER, Louis:De cinq a sept : slow-fox = Od pet do sedam = Von duenf bis sieben. L. (Louis) Ritter, L. (Ladislav) Grinsky, tekst B. (Branislav) Nušić.
- Beograd
: Agencija "Autor" Beograd,
1931.
- 2 str.

note

RITTER, Louis:De cinq a sept : slow-fox = Od pet do sedam = Von fuenf bis sieben : L. (Louis) Ritter, L. (Ladislav) Grinsky. - E.M.Y.A.
- Beograd,
1931.
- 3 str.

note
ROGINA, Stjepan:Lampa vremena.
- Zagreb
: Društvo pisaca "August Šenoa",
1994.
- 69 str.
knjiga
ROGINA, Stjepan:Stijena istine.
- Zagreb :
Društvo pisaca "August Šenoa",
1997.
92 str.
knjiga
ROJC Marijan.
U: Klenovnik 750 godina 1244.-1994.
– Klenovnik
: Općina Klenovnik,
1995.
- str. 137.
članak
knjiga
RUDARSTVO ivanečkoga kraja : izložba, 3.-5. i 10. do 12. prosinca 2004. godine Muzej grada Ivanca / [tekst Siniša Krznar...[et al.].
- Ivanec
: Ivanečki klub kolekcionara,
2004.
- [10] str.
sitni tisak
RUNJAK, Josip:Pregled radničkog pokreta u Varaždinu.
U: Prilozi historiji Varaždina.
– Varaždin,
: Narodno sveučilište ''Braća Ribar'',
1967.
- str. 39-96.
članak
knjiga
RUPIĆ, Vlatko ; SANKOVIĆ, Franjo:Veterinar u kući.
- Split
: ''Logos'' Split,
1988. - 2. sv.
knjiga

SALOPEK, Branko ; SOBOTA, Ivan ; BEDEKOVIĆ, Gordan ; KOŠĆAK, Siniša ; ŠUPRINA, Josip:Oplemenjivanje kvarcnog pijeska za industrijsku namjenu.
U: Istraživanje, eksploatacija i prerada čvrstih mineralnih sirovina.
- Zagreb,
Zagreb : Springer Business Media Croatia d.o.o. ,
2006.
- str. 172-182.
članak
knjiga
SAMOUPRAVNI sporazum o osnovama plana razvoja i unapređenja hidrotehničkog sustava i provođenja drugih mjera zaštite od štetnog djelovanja voda za razdoblje 1986-1990. Analiza razvoja vodoprivrede na području SVIZ "Plitvica – Bednja u razdoblju 1986-1990. g.
– Varaždin
: Samoupravna interesna zajednica za slivno područje rijeke Plitvice i Bednje,
1985.
- 19 str.
sitni tisak
SANKOVIĆ Franjo.
U: Tko je tko u Hrvatskoj.
– Zagreb
: Golden marketing,
1993.
- str. 650.
članak
knjiga
SANKOVIĆ, Franjo:Otpornost peritoneuma u konja kod operativnih zahvata abdomena : doktorska disertacija
– Zagreb
: vlast. nakl.
1962.
- 89+14 str.

knjiga

SEKULIĆ, Ante:Pavlinski prinosi hrvatskoj književnosti.
U: Sekcija Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog centra P.E.N.-a za proučavanje književnosti u hrvatskom iseljeništvu.
– Zagreb
: 1997.
– 504 str.
knjiga
SEKULIĆ, Ante:Pavlinski vrhovni poglavari.
U: Kultura pavlina u Hrvatskoj : 1244-1786. : slikarstvo, kiparstvo, arhitektura...
– Zagreb
: Globus : Muzej za umjetnost i obrt,
1989.
- str. 373-376.
članak
knjiga

Pages