Lista zapisa

AutorPodaci
MALEZ, Mirko:Jedan dan na Ravnoj gori. Špilje u okolici Kamenice.
[s.l.]
1945.
- 2 str.
[tipkopis]
sitni tisak
MALEZ, Mirko:Kvartarna fauna Jugoslavije.
U: Praistorija jugoslavenskih zemalja. 1. Paleolitsko i mezolitsko doba.
– Sarajevo
: Svjetlost [etc.],
1979.
- str. 55-79.
članak
knjiga
MALEZ, Mirko:Paleolitsko i mezolitsko doba u Hrvatskoj. Prirodni okviri. Rad na istraživanju paleolitskog i mezolitskog doba u Hrvatskoj. Nalazišta paleolitskog i mezolitskog doba u Hrvatskoj, Paleolitske i mezolitske regije i kulture u Hrvatskoj.
U: Praistorija jugoslavenskih zemalja. 1. Paleolitsko i mezolitsko doba.
– Sarajevo
: Svjetlost [etc.],
1979.
- str. 197-295.
članak
knjiga
MALEZ, Mirko:Populacije neandertalaca i neandertalcima sličnih ljudi u Hrvatskoj.
U: Krapinski pračovjek i evolucija hominida : zbornik predavanja održanih na znanstvenom skupu "Krapinski pračovjek i evolucija hominida".
- Zagreb,
1978.
- str. 331-371.
članak
knjiga
MALEZ, Mirko:Poskoci u našoj okolici. (Velika Sutinska) ; Konzerviranje zooloških i botaničkih preparata.
[s.l.]
1945.
- 2 str.
[tipkopis]
sitni tisak
MALEZ, Mirko:Razvoj kvartara, fosilnog čovjeka i njegovih materijalnih kultura na tlu sjeverne Hrvatske. U: Varaždinski zbornik : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Varaždinu od 1. do 3. listopada 1981...
– Zagreb :
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti ; Varaždin : Skupština općine,
1983.
- str. 129-144.
članak
knjiga
MALEZ, Mirko:Velika pećina.
U: Šumarska enciklopedija, sv. 3.
– Zagreb
: Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
1987.
- str. 570.
članak
knjiga
MALEZ, Mirko:Vindija.
U: Šumarska enciklopedija, sv. 3.
– Zagreb
: Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
1987.
- str. 572.
članak
knjiga
MALEZ, Vesna:Neke značajke ornitofaune iz spilja Vindije i Velike Pećine.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
– Ivanec,
1997.
- str. 39-49.
članak
knjiga
MÁLYUSZ, E.:Kamenica.
- U: Zsigmondkori oklevélt ár, knj. 2.
- Budapest,
1958.
- str. 58.
članak
knjiga
MANOJLOVIĆ, Miloš:'Grga' 32. divizije.
U: Borbeni put 32. divizije.
– Zagreb,
: Odbor za proslavu 15. godišnjice 32. divizije,
1959.
- str. 301-302.
članak
knjiga
MARCI, Vera:Geokemija makroelemenata i mikrofiziografija tufova iz Podruta (Istočna Ivanščica).
U: Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za prirodne znanosti. Knj. 22(1987.)
- Zagreb
: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za prirodne znanosti.
1987.
članak
serijska publikacija
MARGETIĆ, M.:Pregled gliništa Cerje Tužno. Fond struč dok. IGI, 777.
– Zagreb
: Institut za geološka istraživanja,
1948.
elaborat
MARIĆ, Krešimir:Geološki spomenik prirode 'Gaveznica - Kameni vrh' Lepoglava.
U: Planinarski zbornik.
- Varaždin,
TIVA,
1999.
str. 26-31.
članak
knjiga
MARKOVIĆ, Stjepan:Manganove rude: Prigorec. Olovske, cinkove i srebronosne rude: Ivanščica-Kalnik. Šaša. Ivanec. Željezne rude: Višnjica. Očursko brdo. Glina bentonitna: Bednja. Vrbno. Glina ciglarska: Lepoglava. Cerje Tužno. Horvatska. Podrute. Kamen arhitektonsko-građevinski: Pisana pećina. Gotalovec. Kamen tehnički građevni: Ravna gora. Galići. Mački. Klenovnik. Ivanščica. Očura. Lepoglava. Margečan. Bela. Kvarcni pijesci: Jerovec. Trakošćan. Rijetki minerali: Ivanščica. Lepoglava. Ahat. Tufovi: Prigorec-Margečan. Ugljen. Lignit: Ladanje Ivanec. Donje Ladanje. Brodarevec. Tiglin. Kuljevčica. Stažnjevec. Cerje Tužno. Jerovec. Smeđi ugljen: Očura. Novi Golubovec. Stari Golubovec. Lepoglava 1-2. Ivanec 2. (Hrazdira). Ivanečka Željeznica. Željeznica. Gačice. Osečka. Radovan. Završje. Vodice. Zajezda. Podrute. Termalne i mineralne vode: Topličica (Gotalovec). Podevčevo.
U: Marković, Stjepan: Hrvatske mineralne sirovine.
– Zagreb,
2002.
- str. 48 ; 53 ; 66 ; 138-139 ; 150-151 ; 211-212 ; 246-247 ; 276-277 ; 317 ; 327 ; 339-341 ; 381-385 ; 491-492.
knjiga
MARKOVIĆ, Stjepan ; ŠIMUNIĆ, Antun ; AVANIĆ, Radovan:Topličica kod Gotalovca. (Topličica by Gotalovec).
U: Geotermalne i mineralne vode Republike Hrvatske.
– Zagreb,
2008.
- str. 269-277.
članak
knjiga
MARKOVIĆ, Tamara ; LARVA, Ozren ; MRAZ, Vinko:Integrated hydrochemical assessment of the carbonate aquifer of the Ivanščica mountain. U: 38 IAH Congress Groundwater Quality Sustainability Abstract Book.
– Katowice,
2010.
- str. 500-501.
članak
knjiga
MARKOVIĆ, Vladimir:Barokni dvorci Hrvatskog zagorja. Fotografije Jadranka Bulić i dr.
– Zagreb,
Nacionalna i sveučilišna knjižnica,
1995.
- 137 str.
knjiga
MARTINČEVIĆ Juraj.
U: Viša ekonomska škola Varaždin : 1962.-1972. [spomenica]
– Varaždin,
1972.
- str. 72.
članak
knjiga

MARTINČEVIĆ Juraj.
U: Spomenica Fakulteta organizacije i informatike 1962.-1997. Trideset peta obljetnica Ekonomskog i informacijskog studija u Varaždinu.
– Varaždin,
1997.
- str. 272.
članak
knjiga
MARTINČEVIĆ, Juraj:Vlasništvo kao ekonomska funkcija zakona vrijednosti : doktorska disertacija
- Osijek
: Ekonomski fakultet,
1973.
- 4+399 str.

knjiga
MARTINEZ, Franjo:Oko naše gore Ivanščice. Prirodoslovno-povijesni prikaz.
– Čakovec,
Ogranak Matice hrvatske,
2012.
– 135 str.
knjiga
MARTINOVIĆ, Ivica:Filozofski tezarij Andrije Zerarda Švagelja - unikat u knjižnici Franjevačkog samostana u Požegi.
U: Hrvatski prirodoslovci 11. : Skup: Hrvatski prirodoslovci 11. Požega, Hrvatska, 11.-12.10.2002.
- Zagreb,
2002.
članak
knjiga
MARTINOVIĆ, Ivica:Književni žanrovi hrvatskih filozofa od Stojkovića do Boškovića.
U: Universita degli Studi di Udine.
- Udine,
1999.
- str. 107-116.
članak
knjiga
MARTINOVIĆ, Ivica:Žanrovi hrvatske filozofske baštine od 15. do 18. stoljeća.
U: Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije.
– Zagreb,
2000.
- str. 69-151.
članak
knjiga
MARUŠEVEC.
U: Enciklopedija opća i nacionalna, knj. 13.
– Zagreb :
PRO LEKSIS : Večernji list,
2007.
- str. 128.
članak
knjiga
MATIĆ, Gojko:Izložba o Josipu Krašu u lepoglavskoj kaznionici.
U: Josip Kraš. Zbornik radova.
- Zagreb,
: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske ; Ivanec : Udruga antifašističkih boraca i antifašista,
2008.
- str. 84-86.
članak
knjiga
MATIJEVIĆ-SOKOL, Mirjana:Najstarije povijesno svjedočanstvo o Ivancu.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin,
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Grad Ivanec,
1997.
- str. 23-27.
članak
knjiga
MATTEI, Giampaolo:Kardinal Alojzije Stepinac.
U: Kardinal Alojzije Stepinac : junački život u svjedočenju onih koji su s njim bili žrtve progona u komunističkoj Jugoslaviji. Preveli S. Nives Kuhar, Ivan Nekić, Ariana Anić.
- Zagreb,
Glas koncila,
2000.
- 89 str.
knjiga
MAUCH-LENARDIĆ, Jadranka ; MARJANAC, Ljerka:Od geološko-paleontološke zbirke i laboratorija za krš do Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara.
U: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara 1955.
– 2005.
- str. 17-19.
članak
knjiga
MAUCH LENARDIĆ, Jadranka:Morphometric analyses of arvicolids from some Croatian localities. Late Neogene and Quaternary biodiversity and evolution. Regional developments and interregional correlations.
U: Proceedings of the 18th International Senckenberg Conference & VI International Palaeontological Colloquium in Weimar.
- Weimar,
2004.
- str. 167.
članak
knjiga
MEDER, Jagoda:Orgulje pavlinskih samostana u Hrvatskoj.
U: Kultura pavlina u Hrvatskoj : 1244-1786. : slikarstvo, kiparstvo, arhitektura...
– Zagreb
: Globus : Muzej za umjetnost i obrt,
1989.
- str. 335-340.
članak
knjiga
MEDER, Jagoda:Lepoglava. Purga Lepoglavska. Klenovnik. Žarovnica.
U: Orgulje u Hrvatskoj.
- Zagreb
: 'Globus' : Zavod za zaštitu spomenika kulture Republike Hrvatske,
1992.
– str. 21-23 ; 55 ; 62 ; 213.
knjiga
MEĐUNARODNA filatelistička izložba mladeži Alpe-Jadran (1 ; 2010 ; Trakošćan).
Bednja,
: KMF Trakošćan,
2010.
- 64 str.
[katalog]
knjiga
MENDAŠ, Gordana:Analiza metabolita u urinu kao biokemijskih pokazatelja izloženosti ljudi triazinskim herbicidima : doktorska disertacija
- Zagreb
: Prirodoslovno-matematički fakultet,
2007.
– XIV+134 str.

knjiga

MIHOCI, Iva ; BREGOVIĆ, Antica:Grbice (Lepidoptera, Geometroidea, Geometridae) zbirke Košćec.
U: Franjo Košćec i njegovo djelo 1882.-1968.
: Hvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad Varaždin,
2008.
- str. 129-162.
članak
MIHOVILOVIĆ, Iva:Bibliografija radova akademika Mirka Maleza.
U: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Popis izdanja Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 1945.- 1965.
– Zagreb
: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti,
1966.
- str. 231-232.
članak
MIKULIĆ-BANFIĆ, Manuela:Jedan život. Jane življanja.
– Varaždinske Toplice,
'Tonimir'
2012.
-76 str.
knjiga
MILETIĆ, Drago:Bela. Belec. Gotalovec. Grebengrad. Kamenica. Lepoglava. Lobor-grad. Milengrad. Oštrc. Trakošćan. Zajezda. Židovina.
U: Plemićki gradovi kontinentalne Hrvatske.
- Zagreb
: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske,
2012.
– 432 str.
knjiga
MILIĆEVIĆ, Žarko:Povratak (Žumberačke) čete na Kalnik. Akcija u Ivancu. Smještaj u školi u Druškovcu.
U: Kalnički partizanski odred NOV Hrvatske. –
Varaždin
: TIVA,
2002,
str. 93-96.
članak
knjiga
MILOŠEVIĆ, F. ; RAFFAELI, P.:Rezerve opekarske gline lokaliteta Draguševac – Cerje Tužno Industrije građevnog materijala Lepoglava. Fond struč dok. IGI, 4288/3.
– Zagreb :
Institut za geološka istraživanja,
1967.
elaborat
MIRIĆ MILANKOVIĆ, Dane:Stepinac u Lepoglavi : zapisi nadbiskupova čuvara.
- Zagreb
: Novi Liber,
2011.
- 189 str.
knjiga
MIRKOVIĆ, Marija:Ivan Ranger i pavlinsko slikarstvo.
U: Kultura pavlina u Hrvatskoj : 1244-1786. : slikarstvo, kiparstvo, arhitektura...
– Zagreb
: Globus : Muzej za umjetnost i obrt,
1989.
- str. 127-162.
članak
knjiga
MIRKOVIĆ, Marija:Likovna poruka Ivana Krstitelja : treća izložba o 250. godišnjici slikareve smrti (1753.), Lepoglava, ljeto 2006.
- Lepoglava :
Turistička zajednica,
2006.
- 87 str.
knjiga
MIRKOVIĆ, Marija:Postupnost razvoja mjesta Ivanec.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin ;
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Grad Ivanec,
1997.
- str. 247-252.
članak
knjiga
MIRKOVIĆ, Marija:Skica za pavlinsku ikonografiju.
U: Kultura pavlina u Hrvatskoj : 1244-1786. : slikarstvo, kiparstvo, arhitektura...
– Zagreb
: Globus : Muzej za umjetnost i obrt,
1989.
- str. 351-359.
članak
knjiga
MIRKOVIĆ, Marija:Skupocjen dar bijelih fratara. [Lepoglava, pavlini]
U: Varaždin exclusive: Misterij svjetla i sjene.
– Zagreb
: Kriar,
1993.
- str. 167-172.
članak
knjiga
MIRKOVIĆ, Marija ; BELAJ, Janko:Czvet szveteh - zidno slikarstvo Ivana Krstitelja Rangera : druga izložba o 250. godišnjici slikareve smrti.
- Lepoglava
: Turistička zajednica,
2004.
- 87 str.
knjiga
MIRNIK, Ivan:Kardinal Alojzije Stepinac na medaljama. - Kardinal Alojzije Stepinac. Svjedok vremena i vizionar za treće tisućljeće.
U: Radovi sa znanstvenoga skupa, Lepoglava, 2008.
– Zagreb,
2009.
- str. 723-732.
članak
knjiga
MITROVIĆ, Mitar:Lančić Juraj.
U: Veterani – osvajači plavog neba.
– Zemun,
2002.
- str. 173.
članak
knjiga

MOHOROVIČIĆ, Andre:Ivanec. Osnovni uvjeti nastanka, razvoja i života.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Grad Ivanec,
1997.
- str. 1-3.
članak
knjiga
MOHOROVIČIĆ, Andre:Nebeska roža i človeški kip : izložba uz 600-tu obljetnicu dolaska pavlina u Lepoglavu : katalog izložbe.
- Lepoglava
: Turistička zajednica,
1999.
- 38 str.
sitni tisak
MONI LEVI, Salomon:S Titom u lancima. (Lepoglava).
U: Tadić, Aleksandar: Prvi susret s Titom.
– Beograd
: Delta Press,
1979.
- str. 27-32.
članak
knjiga
MRAVLINČIĆ, Jasna:Biljni svijet Trakošćanskog jezera : diplomski rad
- Zagreb
: Prirodoslovno- matematički fakultet,
1999.
- 41 str.

knjiga
MRAZ, Vinko ; KRSNIK, Marijan:Novi zahvati podzemne vode iz karbonatnog vodonosnika Ivanščice kod Lobora.
U: Zbornik radova - Proceedings 2. Hrvatski geološki kongres Cavtat...
- Zagreb,
2000.
- str. 717-720.
članak
knjiga
MRAZ, Vinko ; NOVOSEL, Tomo:Novija hidrogeološka i geofizička istraživanja dolomitnih vodonosnika Ivanščice, Strahinjščice i Kuna gore.
U: Hrvatski geološki kongres, zbornik radova 2.
– Zagreb,
1995.
- str. 399.
članak
knjiga
MRKONJIĆ FUKA, Mirna:Stanište crne sase (Pulsatilla pratensis subs. nigricans) na Ravnoj gori u Hrvatskom zagorju : diplomski rad
- Zagreb
: Prirodoslovno-matematički fakultet,
2002.
- 48 str.

knjiga
MUNKO, Zlatko:Lepoglava.
U: Otpor u žicama, 2. sv. Sećanja zatočenika.
– Beograd
: Vojnoizdavački zavod,
1969.
- str. 221-225.
članak
knjiga
MUZEJI sjeverne Hrvatske: Bjelovar, Križevci, Trakošćan, Varaždin, Varaždinske Toplice.
- Varaždin
: Društvo muzejskih konzervatora radnika NRH,
1957.
- 24 str.
sitni tisak
NA KRIŽNOM putu s blaženim kardinalom Alojzijem Stepincem / tekst križnog puta Andrija Kišiček, fotografije s križnog puta 2008. Jasminka Bakoš-Kocijan.
- Varaždin
: Varaždinska biskupija ; Lepoglava : Župa Lepoglava,
2009.
- 35 str.
sitni tisak
NAĐ, Ivan ; KOVČO VUKADIN, Irma:Neka obilježja ličnosti počinitelja obiteljskih ubojstava obzirom na vrstu obiteljskog odnosa.
U: Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima.
– Zagreb,
2007.
- str. 228-228.

predavanje

NARODNE i/ili nacionalne čipke, Gradska vijećnica grada Lepoglave, 25.9. - 25.10.2003. / tekst Andrea Klobučar i dr.
- Lepoglava
: Turistička zajednica,
2003.
- 28 str.
sitni tisak
NOŠO bedljuinsko rieč : književni zbornik / prikupila i obradila Barica Pahić Grobenski. Fotografije Krešimir Geci.
- Varaždinske Toplice
: Tonimir" ; Bednja : Općina Bednja ; Vrbno : Zavičajni klub,
2007.
- 160 str.
knjiga
NÖTHIG, Vladimir:Ivanečka štedionica ; Charbonnages de 'lIvanchitza … Ivanec dionice Ivanečka štedionica.
U: Nöthig, Vladimir: Vrijednosnice Varaždinske županije : dionice, zajmovi, obveznice, zadužnice : 1853-1974.
- Varaždin
: vlast. nakl.
2009.
- 36 str.
sitni tisak
NOVAČIĆ, Vladimir:Neagrarne djelatnosti općine Ivanec : diplomski rad
- Zagreb
: Prirodoslovno-matematički fakultet,
1967.

knjiga
NJEGAČ, Dražen:Preobrazba naselja i socijalno prestrukturiranje stanovništva Hrvatskog zagorja : doktorska disertacija
– Zagreb
: D. Njegač,
1995.
- 197 listova

knjiga
OBAD-ŠĆITAROCI, Mladen:Bela. Čalinec. Ivanec. Klenovnik. Maruševec. Trakošćan.
U: Obad-Šćitaroci, Mladen: Perivoji i dvorci Hrvatskog zagorja.
– Zagreb,
Arhitektonski fakultet,
1989.
- str. 44-45 ; 51 ; 66 ; 75-77 ; 94-96 ; 131-134.
knjiga
OBIČAJI su vječnost : pjesme i pripovijetke mog zavičaja / Uredio : Dragutin Ernoić. [Bukovec, Kaniža]
- Varaždin
: TIVA,
2004.
- 64 str.
knjiga
OBRTNI odnošaji u Kraljevskoj zemaljskoj kaznioni lepoglavskoj što ih je obnarodovalo ravnateljstvo iste kaznione uslijed naloga Vis. Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vladinog odjela za pravosudje, povodom obrtničko-umjetničke izložbe, priredjene god. 1881.
- Zagreb
: Tiskara ''Narodnih novinah'',
1881.
- 27 str.
sitni tisak
OBSIEGER, Ivan:Ljestve do sunca od 1961. do 2009.
- Varaždin
: Galerija Kovačić-Macolić,
2009.
- 8 str.
katalog
sitni tisak
OBUĆAR : list radnog kolektiva Tvornice obuće "Ivančica" Ivanec / glavni i odgovorni urednik Tomislav Čanić.
- Ivanec
: Tvornica obuće ''Ivančica'',
1984.
– 1986.
serijska publikacija
OČAK, Ivan:Željezničari sjeverozapadne Hrvatske u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji 1941 – 1945. godine.
U: RO Željeznički prijevoz Varaždin.
– Varaždin
: RO Željeznički prijevoz,
1986.
- str. 97-117.
članak
knjiga
ODGOJNI dom Ivanec : u povodu 75. obljetnice Odgojnog doma Ivanec 1925.-2000. / fotografije Pjer Jagetić [i dr.]
- Ivanec
: Odgojni dom Ivanec,
2000.
- 42 str. ilustr.
knjiga
OGRIZOVIĆ, Slava:Ivanečka četa. Ustaška parada. Bijeg (Doživljaj Josipa Bregovića). Most u Kuljevčici. Bijela garda u Bednji. Da se ne zaboravi.
U: Hrvatsko zagorje u NOB-i.
– Zagreb
: Epoha,
1959.
- str. 267-278 ; 293-295.
članak
knjiga
OGRIZOVIĆ, Slava:Narodni heroj Josip Kraš.
- Zagreb
: Izdav. poduzeće "27. srpanj",
1955.
- 32 str.
sitni tisak
OMLADINA Općine Ivanec na radnim akcijama.
U: Ivanečki plamen.
– Ivanec
: Općinski komitet SKH,
1986.
- 9 str.
[strojopis autogr.]
sitni tisak
OREŠKI, Martin:Općina Klenovnik.
U: Klenovnik - 750 godina 1244-1994.
- Klenovnik,
Općina Klenovnik,
1995.
- str. 5-7.
članak
knjiga
ORGANIZACIJA antifašističkog fronta žena – AFŽ-a.
– U: Ivanečki plamen.
– Ivanec
: Općinski komitet SKH,
1986.
- 9 str.
[strojopis autogr.]
sitni tisak
ORLIĆ, Alma:Neki problemi zaštite pavlinske građe.
U: Kultura pavlina u Hrvatskoj : 1244-1786. : slikarstvo, kiparstvo, arhitektura...
– Zagreb
: Globus : Muzej za umjetnost i obrt,
1989.
- str. 383-390.
članak
knjiga
OSNIVANJE i djelovanje narodnooslobodilačkih odbora na području Kotara Ivanec.
– U: Ivanečki plamen.
– Ivanec
: Općinski komitet SKH,
1986.
- 9 str.
[strojopis autogr.]
sitni tisak
OSNIVANJE i djelovanje omladinskih i skojevskih organizacija.
U: Ivanečki plamen.
– Ivanec
: Općinski komitet SKH,
1986.
- 7 str.
[strojopis autogr.]
sitni tisak
OSONJAČKI, Milan:Pedeseta obljetnica Limene glazbe Lepoglava.
- Lepoglava
: Limena glazba Lepoglava,
2008.
- 64 str.
knjiga
OZIMEC, Roman ; ŠINCEK, Dubravko ; BEDEK, J.; LUKIĆ, M.; PAVLEK, M.:Završni izvještaj projekta ''Izrada speleološkog i biospeleološkog katastra Ivanščice''.
- Zagreb
: Hrvatsko biospeleološko društvo,
2008.
- 119 str.
knjiga
OZIMEC, Roman ; ŠINCEK, Dubravko ; BEDEK, J.; LUKIĆ, M.; PAVLEK, M.:Završni izvještaj projekta ''Izrada speleološkog i biospeleološkog katastra Ravne gore, Županija Varaždinska, Hrvatska''.
- Zagreb
: Hrvatsko biospeleološko društvo, 2008.
- 124 str.
knjiga
PAHIĆ-GROBENSKI, Barica:Referat o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom. (drama)
- Varaždin
: Varaždinsko književno društvo,
1997.
- 67 str.
knjiga

PALJAK, Štefanija:Puteljak kroz visoke travke. (stihovi i fotografije)
– [s.l.]
: vlast. nakl.
2008.
- 56 str.
knjiga
PAP, Zlatko:Od Margečana do Budinšćine. Od Ivanca preko Ivanščice do Golubovca.
U: Planinarski zbornik.
– Varaždin
: TIVA,
1997.
- str. 161-163.
članak
knjiga
PAP, Zlatko:Planinarstvo u Varaždinu i Varaždinskoj županiji.
U: Međunarodni znanstveni skup 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209.-2009. Zbornik radova...
– Zagreb
: Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad,
2009.
- str. 875-887.
članak
knjiga
PASARIĆ, Josip:Historijat Hrvatskog planinarskog društva 1874. – 1924. Izvodi o Ivančici.
U: Kraš, Marijan: Zbornik gore ivanečke i planinarstva.
– Varaždin
: Mini-print-logo,
2003.
- str. 99-101.
članak
knjiga
PATRČEVIĆ, Vladimir ; MARIČIĆ, Siniša, JOZANOVIĆ, Kristijan:Water Balance of Basin the River Plitvica.
U: Book of Abstracts & Proceedings on CD / 10th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering.
– Zagreb,
2007.
- str. 127.
članak
knjiga
PAUNOVIĆ Maja:Vindija Cave (Croatia) - site of fossil man. (Proposal for inclusion in the World Geological Heritage List)
U: Geol. balcanica, Special issue “Geological Heritage”.
– Sofia,
1996.
- str. 15-24.
članak
knjiga
PAUNOVIĆ, Maja:Znanstvena i turistička valorizacija spilje Vindije.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Grad Ivanec,
1997.
- str. 51-55.
članak
knjiga
PAUNOVIĆ, Maja ; KARAVANIĆ, Ivor:Epipaleolithique et Mesolithique en Croatie. (The Question of Epipaleolithic and Mesolithic in Croatia)
U: L'Europe des derniers chasseurs...
- Paris
: CTHS V. Colloque international UISPP Grenoble...
1999.
- str. 399-404.
članak
knjiga
PAUNOVIĆ, Maja ; KARAVANIĆ, Ivor ; JAMBREŠIĆ, Gordana:Late Mousterian and Aurignacian of Croatia: Environment, climate and chronology.
U: 16 INQUA Congress Reno, Nevada, Sjedinjene Američke Države, 23.-30. 07.
2003.
članak
knjiga
PAUNOVIĆ, Maja ; KRKLEC, M. ; JAMBREŠIĆ, G.:Cave bears from Vindija, NW Croatia.
U: Cave bear Meeting. Abstracts 3. Inter. p. 6.
- Lunz,
1995.
članak
knjiga
PAUNOVIĆ, Maja ; PERCAČ, Sanja:Fossile Hominiden aus Kroatien: Evolutive Veraenderungen in der Struktur der Unterkiefer. (Fossil hominids from Croatia: evolutionary changes of the mandible structure)
U: Courier Forschungsinstitut Senckenberg.
- Senckenberg,
1994.
- str. 237-239.
članak
knjiga
PAVIĆ PINTARIĆ, Anita:Deutsche Lehnwörter im Kroatischen der Lepoglava Region zwischen Purismus und alltäglicher Verwendung. Standardvariationen und Sprachideologien in verschiedenen Sprachkulturen der Welt.
U: Österreichisches Deutsch-Sprache der Gegenwart, Bd. 4.
- Frankfurt am Main,
2005.
- str. 219-230.
članak
knjiga
PAVIŠIĆ, Ivančica:Naseljenost sjeverozapadne Hrvatske u kasnom brončanom dobu s posebnim osvrtom na keramiku kulture polja sa žarama : doktorska disertacija
- Zagreb
: I. Pavišić,
2011.
- 408, [68] str.

knjiga
PAVKOVIĆ, Mladen:Braća Slavko i Stjepan Stolnik. / Autori: Mladen Pavković i Josip Palada.
- Donja Voća
: Stjepan Stolnik,
1997.
- 153 str.
knjiga
PAVKOVIĆ, Mladen:Misterij Stolnik : (1929-1991).
- Koprivnica
: Glas Podravine,
1991.
- 158 str.
knjiga

Pages