Lista zapisa

AutorPodaci
DAMJANOVIĆ, Dragan : Neogotika u hrvatskoj arhitekturi 19. i ranog 20. stoljeća. - Zagreb ; Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Damjanović, Dragan Naslov: Neogotika u hrvatskoj arhitekturi 19. i ranog 20. stoljeća ( Neo-Gothic in Croatian Architecture in the 19th and early 20th Century ) Knjiga: Imago, Imaginatio, Imaginabile. Zbornik u čast Zvonka Makovića Urednik/ci: Damjanović, Dragan ; Magaš Bilandžić, Lovorka Izdavač: Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Grad: Zagreb Godina: 2018
str. 149 - 177.
zbornik
DAMJANOVIĆ, Dragan : Noblemen and Burgs in 19th-century Croatia: Skup: Historization, Aestheticization. Skup: Irish Nobility in Croatia (18th - 20th Century) Zagreb ; Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb , 2018. 11-12.
CELINIĆ, Anita: Fonologija Rijeke Voćanske i voćanskog kraja. - Zagreb ; Hrvatski dijalektološki zbornik ; god. 19 (2015), str. 25 - 77.članak
serijska publikacija
KOVAČEVIĆ, Krešimir :Andrija Tomašek. - Zagreb ; 1977. ; Muzička enciklopedija JLZ, sv. 3, str. 584
knjiga
članak
KRAŠ, Marijan:Ivanec
HARJAČ, Doroteja ; GAŠPAROVIĆ, Slaven ; JAKOVČIĆ, Martina :Prometno-geografska obilježja Varaždinske županije - stanje i perspektive razvoja. - Zagreb ; Acta geographica Croatica ; 41-42 (2018) ; sv. 1, 50 str.
članak
periodička publikacija
ŠARIĆ, Lucija :Oblikovanje kolekcije ženske obuće inspirirane arhitekturom Petera Eisenmana. završni rad - preddiplomski studij. - Zagreb, Sveučilište u Zagrebu ; Tekstilno-tehnološki fakultet ; 2018. - 43 str.
knjiga
VALENT, Lucija :Oblikovanje dječje obuće inspirirane faunom. Završni rad - preddiplomski studij. - Zagreb, Testilno-tehnološki fakultet, 2018. - 44 str.
knjiga
GRĐAN, Ana :Suvremena demografska obilježja i procesi u Gradu Ivancu. - završni rad - diplomski/integralni studij. Zagreb ; Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; 2017. - 56 str.
knjiga
ŠABAN, Ladislav :Ivanečki zapisi. - Varaždin ; Matica hrvatska, Ogranak Varaždin ; Varaždinske barokne večeri, 2005. str. 99 - 151.
knjiga
ŠABAN, Ladislav :O gradu Klenovniku i kapeli svetog Vuka - mali izlet u prošlost jednog kraja. - Varaždin, Marica hrvatska, Ogranak Varaždin ; Varaždinske barokne večeri, 2005. - str. 40-48.
članak
knjiga
ARMANDA, Ivan :Nadbiskup Alojzije Stepinac i franjevci konventualci. - Zagreb ; Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca; 2018. - 176 str.
knjiga
REPANIĆ-BRAUN, MirjanaPrilog istraživanju pasionskih tema u Hrvatskom zagorju, s osobitim naglaskom na baroknim zidnim slikama u župnoj crkvi sv. Martina u Donjoj Voći. - Zagreb ; Pasionska baština ... : muka kao nepresušno nadahnuće kulture : 11 (2018), 11; str. 382-394.
članak
knjiga
MILOTIĆ, Dunja :Irski progresivni sustav izvršavanja kazne lišenja slobode u Hrvatskoj i Slavoniji. Skup: Hrvatsko-ugarska nagodba: institucije i stvarnost. Zagreb ; Hrvatska, 8-9.11.2018. (predavanje)
JOSIPOVIĆ, Igor :Funkcioniranje zatvorskog sustava u drugoj polovici 19. stoljeća. (doktorska disertacija). - Zagreb ; Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski sudiji ; 2018. - 300 str.
knjiga
JURIĆ, Stefanie :Primjer povratne analize stabilnosti kosina jalovišta upotrebom metode granične ravnoteže. (završni rad - diplomski/integralni studij) - Zagreb, Sveučilište u Zagrebu ; Rudarsko-geološko.naftni fakultet Zagreb ; 2018. - 45 str.
knjiga
KOLAREK, Margareta :Oblikovanje odjevnog oplošja upotrebom strukturne crte na primjeru oblikovanja paške čipke. (završni rad - diplomski/integralni studij) - Zagreb, Sveučilište u Zagrebu ; Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu ; 2018. - 36 str.
knjiga
VRBANIĆ, Filip :Pripadnost mjesnoga govora Rinkovca bednjansko- zagorskomu dijalektu kajkavskoga narječja. (završni rad - preddiplomski studij) - Rijeka ; Sveučilište u Rijeci ; Filozofski fakultet u Rijeci ; 2018. - 37 str.
knjiga
GVERIĆ, Zvonka ; PLEŠA, Andrej ; TIBLJAŠ, Darko :Comprehensive characterisation of bentonites from Croatia and neighbouring countries- Izvornik: II International Symposium "Clays and Ceramics 2018. - Riga ; University of Latvia ; 2018. str. 20-21. (predavanje)
TIBLJAŠ, Darko ; HORVAT, Marija ; TOMAŠIĆ, Nenad ; MILEUSNIĆ, Marta ; GRIZELJ, Anita :Conference Book 9thMid-European Clay Conference - MECC2018. (zbornik radova). - Zagreb, Hrvatski geološki institut (i dr.) ; 2018. - XX+154 str.
knjiga
GRGEC -BERMANEC, Lovorka :Book of Abstracts of 14th International Conference on Laboratory Competence 2018, Knjiga sažetaka 14. međunarodne konferencije Kompetentnost Laboratorija 2018. (zbornik). Zagreb ; Hrvatski Laboratoriji CROLAB ; 87 str.
ŠPREM, Katarina :Terenski pregled okolice Starog grada Vinice i sjeverne Ivanščice. - Zagreb : Fragmenti časopis studenata Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, br. 6. god. 1 (2018).
članak
periodička publikacija
ŠPELIĆ, Ivana ; GOTAL, TajanaThe reduction of the response times in the footwer production process with IT infrastructure Dubrovnik ; Book of Proceedings of the 9th International Textile Clothing & Design Conference - Magic World of Textiles. - Zagreb, Croatia : University of Zagreb, Faculty of Textile Technology , 2018. str. 215-220.
članak
periodička publikacija
ČOSOVIĆ, Vlasta ; Drobne, Katica :From (Neo) Tethys to Peritethys:the role of the Priabonian index species Nummulites fabianii from NE Slovenia and N Croatia. Zbornik povezetkov/Book of abstracts / Novak, Matevž ; Rman, Nina. - Ljubljana : Geološki zavod , 2018. Skup: 5. slovenski geološki kongres. Velenje 2018.
članak
periodička publikacija
40 ČETRDESET godina Lovačkog društva ''Srndač'' Lepoglava40 ČETRDESET godina Lovačkog društva ''Srndać'' Lepoglava. Red. Grabrovec Ćiril, Ivanković Petar i dr. - Varaždin ; NIŠRO Varaždin ; 1986. - 20 str.
knjiga
Klinger, William ; Kuljiš Denis :Tito. Neispričane priče. Robijaš. Revolucionarni univerziteti. Lepoglava 1929. - Zagreb, Nezavisne novine. Paragon ; 2013, str 88 - 97.
knjiga
LUKAVEČKI, MartinOteto zaboravu. Sjvevernohrvatske putositnice, - Čakovec, Ogranak Matice hrvatske Čakovec, 2019. 302 str.
knjiga
LUKAVEČKI, Martin: Oteto zaboravu. Sjevernohrvatske putositnice. - Čakovec, Ogranak Matice Hrvatske Čakovec, 2019, 302 str. knjiga
GOLDSTEIN, Slavko: 1941. Godina koja se vraća. 2. izd. - Zagreb, Novi Liber, 2007. 403 str.; Josip Kraš: str. 21, 255, 257, 293, 294,307.knjiga
KRAŠ, Marijan: Sjećanja o Staroj školi u Ivancu - 1953-1956. - U: Školski vremeplov. Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu 1839. - 2014.ćlanak
knjiga
BRAZDA, Mirko : Poleg jedne velke gore. - Zagreb ; Školske novine, 2003. str. 7.članak
KRAŠ, Marijan : Neki negativni aspekti integracija narodnih knjižnica sa narodnim sveučilištima području Varaždinske regije. - Zagreb, Knjiga i čitaoci, god. 4 (1979.) , br. 9, str. 1-2. članak
periodična publikacija
ŠIPRAK, Ivanka :Kraš Marijan. (životopis). - Zagreb, Hrvatski biografski leksikon ;Leksikografski zavod ''Miroslav Krleža'', 2013.
ćlanak
knjiga

JAGETIĆ DARABOŠ, Boris :Ivanečko planinarstvo. - Ivanec : Turistička zajednica grada Ivanca ; Varaždin : Mini-print-logo, 2019. 167 str.
knjiga
Planinarski grad /ivanec/. - Ivanec : Grad Ivanec, 2018. ; Tiskara Zelina. 224 str. knjiga
FODER, Darko ; Anica Bukovec: O radu Ivanečkog kluba kolekcionara u 2019. godini. - Ivanečka škrinjica,; god. 12 (2020., str. 21-33..
NOVI članovi Ivanečkog kluba kolekcionara : Suzana Jagić (i) Mirko Vuk. - Ivanečka škrinjica,; god. 12 (2020., str. 34.
KOLEKCIONARI Ivanečkog kraja : Branko Damiš. - Ivanečka škrinjica,; god. 12 (2020.), str. 35.
BUKOVEC, Anica: Tisuču anđela gospođe Đurđice. - Ivanečka škrinjica,; god. 12 (2020.)16.17, str. 16-17.
JAGIĆ, Ana: Život i djelovanje Stjepana Vukovića, istraživača Vindije i Punikvi - povodom 45. obljetnice smrti Stjepana Vukovića. - Ivanec ; Ivanečka škrinjica, god. 12 (2020), str.38-43.ćlanak
periodična publikacija
BOROVEC, Mario: Trakošćan i Klenovnik (ili intrigantna povijest i sudbina nečega što je vrlo lako moglo drugačije završiti). Ivanec ; Ivanečka škrinjica ; god. 12 (2020.), str. 44-53. ćlanak
periodična publikacija
JAGIĆ, Suzana: Priča iz prošlosti - pisma Adama Brezovca. Ivanec ; Ivanečka škrinjica ; god 12 (2020.), ; str. 54-60.ćlanak
periodična publikacija
KUŠEN, Eduard : Da li se Ivanec nalazi u Hrvatsko zagorju? - Ivanec ; Ivanečka škrinjica; god. 12 (2020), str. 61 - 69.članak
periodična publikacija
GENC, Mladen : Škola u Bednji. - Ivanec; Ivanečka škrinjica ; god. 12 (2020), str. 70 - 72.članak
periodična publikacija
GRUDENIĆ, Marina ; MATIŠIĆ, Vesna : Četrdeset godina Drage domače rieči. - Ivanec, Ivanečka škrinjica ; god. 12 (2020), str. 73 - 77.članak
periodična publikacija
KRAŠ, Marijan : Znameniti Ivančani. Znanstvenici, umjetnici.(prof. dr. Franjo Sanković, Petar Jagetič, Josip Vresk) - Ivanec ; Ivanečka škrinjica ; god. 12 (2020.) , str. 78 - 86.članak
periodična publikacija
KRZNAR, Boris : Sjećanje na rudarske dane. (Ivan Križek) - Ivanec ; Ivanečka škrinjica ; god. 12 (2020.), str. 87 - 88.ćlanak
periodična publikacija
BOROVEC, Mario: Drugačiji advent ! u Trakošćanu. Ivanec ; Ivanečka škrinjica ; god. 12 (2020.), str.- 89 - 95.članak
periodična publikacija
BOROVEC, Mario: Osnivanje ogranka Matice hrvatske u Bednji. - Ivanec ; Ivanečka škrinjica ; god. 12 (2020.) , str.96 - 97.članak
periodična publikacija
CAREVIĆ, Božena: Puca ide zamuž. - Ivanec ; Ivanečka škrinjica ; god. 12 (2020.), str. 98 - 103.članak
periodična publikacija
SMERKE, Mira: Odlazak u vojsku. - Ivanec, Ivanečka škrinjica ; god. 12 (2020.), str.104 - 107.članak
periodična publikacija
GLDOVIĆ, Izidor - Žiga: Gradnja i arhitektura drvenih nastambi i kuća u domaćinstvima zagorskog kraja. - Ivanec ; Ivanečka škrinjica ; god. 12 (2020.), str. 108 - 113.članak
periodična publikacija
GLADOVIĆ, Izidor : Gradnja i arhitektura drvenih nastambi i kuća u domaćinstvima zagorskog kraja. - Ivanec ; Ivanečka škrinjica ; god. 12 (2020.) str. 108 - 114. ćlanak
knjiga
POSAVEC, Mirjana: Vuziemnice kameničkog kraja. - Ivanec ; Ivanečka škrinjica ; god. 12 (2020.), str. 114 - 118.članak
periodična publikacija
POSAVEC, Mirjana: Pletenje kuorpica. - Ivanec ; Ivanečka škrinjica ; god. 12 (2020.), str. 119-126.članak
periodična publikacija
JAGARINEC, Mladen : Etno kuća Sajki. - Ivanec ; Ivanečka škrinjica ; god. 12 2020., str.127. ćlanak
periodična publikacija
ŠABAN Ladislav. - Varaždin, Varaždinske barokne večeri ; Koncertni ured Varaždin ; 2020. - str. ¸110-111.članak
knjiga
FIJAČKO - KOBIĆ Valentina. - Varaždin ; Varaždinske barokne večeri ; Koncertni ured Varaždin, 2020., str. 146-147.
članak
knjiga
GRĐAN Miljenka. - Varaždin ; Varaždisnke barokne večeri ; Koncertni ured Varaždin, 2020., str. 149.
članak
knjiga
VARGOVIĆ, Eduard: Marijan Kraš. - Varaždin ; Varaždinske barokne večeri ; Koncertni ured Varaždin, 2010., str. 164članak
knjiga
GRABROVEC Ćiril. - Varaždin; Varaždinske berokne večeri ; Koncertni ured Varaždin, 2020., str.167.
članak
knjiga
ZUBER Marijan. - Varaždin ; Varaždinske barokne večeri : Koncertni ured Varaždin, 2020. str. 118-119.
članak
knjiga
PILIĆ, Damir :Tito očima Krleže. Revolucija i zebnja. - Zagreb ; VBZ; 2020., 385 str. KRAŠ JOSIP, str. 105, 107, 151-152.
knjiga

Pages