Lista zapisa

AutorPodaci
HRVATSKA nematerijalna kulturna baština na UNESCO-vim listama : Dom kulure, Gradska čitaonica, Lepoglava, 20. rujna - 1. listopada 2012.
– Lepoglava
: Grad Lepoglava ; Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske,
2012.
– 39 str.
knjiga
HRVATSKE čipke : Idrijska čipka : katalog izložbe u povodu znanstveno-stručnoga skupa 'Hrvatske čipke-tradicija i budućnost'.
- Lepoglava
: Turistička zajednica,
1997.
- 20 str.
sitni tisak
HRVATSKE čipke - nova istraživanja : zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa, Lepoglava, 25. - 27. rujna 1998.
- Lepoglava
: Turistička zajednica,
1999.
- 129 str.
knjiga
HRVATSKE čipke u Europi : zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa Hrvatske čipke u Europi, Lepoglava, 1999.
- Lepoglava
: Grafoprom : Turistička zajednica grada Lepoglave,
2000.
- 159 str.
knjiga
HRVATSKO zagorje i područja vezana uz Zagorski planinarski put. Mjerilo: 1:100.000. Pripremio Zlatko Smerke. [zemljopisna karta u bojama 61x76 cm presavijeno na 24x14 cm]
- Varaždin,
1977.
tiskana kartografska građa
HRVATSKO zagorje u revoluciji. Kotar Ivanec: Počeci radničkog pokreta. Klasna i politička borba između dva rata. Pripreme za oružanu borbu. Daljnje okupljanje komunista. Kalnički partizanski odred. Popis poginulih sudionika NOB i popis žrtava fašističkog terora s podnučja općine Ivanec. Bibliografija. / Autori priloga: Josip Bogožalec, Josip Bregović, Josip Brežni.
– U: Hrvatsko zagorje u revoluciji.
– Zagreb
: Školska knjiga,
1981.
- str. 31-45 ; 53-108 ; 196-201 ; 387-495 ; 497-565.
knjiga
IDŽOJTIĆ, Marilena ; ZEBEC, Marko ; PERNAR ; Renata:Intenzitet zaraze hrasta kitnjaka (Quercus petraea /Matt./ Liebl.) žutom imelom (Loranthus europaeus Jacq.) u Hrvatskoj.
U: 2. hrvatski botanički kongres. Knjiga sažetaka.
- Zagreb,
2007.
knjiga

IGM Lepoglava [Industrija građevnog materijala Lepoglava] 1959-1979.
- Lepoglava
: IGM Lepoglava,
1979.
- 78 str.
knjiga
IGM LEPOGLAVA [Industrija građevnog materijala Lepoglava] : informativni list / glavni urednik Hrkač Mirana.
– Lepoglava
: IGM Lepoglava
1987-1989.
knjiga
IKRONIKA [Ivanečka kronika] 2005: ljudi, mjesta, događaji : Ivanec, Lepoglava, Trakošćan, Bednja, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec.
- Ivanec
: X-media Ivanec,
2005.
– 151 str.
knjiga
IKRONIKA [Ivanečka kronika] 2006: ljudi, mjesta, događaji : Ivanec, Lepoglava, Trakošćan, Bednja, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec.
- Ivanec
: X-media Ivanec,
2006.
– 95 str.
knjiga
ILIJAŠEVIĆ, Mato:Spomenica o lepoglavskoj kaznioni i ob uzroci s kojih nam u nekojih predjelih nestaje našega naroda.
- Zagreb
: Tis. Dioničke tiskare,
1883.
- 109 str.
knjiga
ILIJANIĆ, Ljudevit:Kratak pregled biljnog pokrova Hrvatskog zagorja.
U: Šesti plenum Prirodoslovne sekcije Saveza muzejskih društava Jugoslavije.
– Zagreb,
1962.
- str. 61-64.
članak
knjiga
IMA [Ivanečki magazin Ivanec] : dvadeset godina prve jugoslavenske prodavaonice na principu samoposluživanja 1956-1976.
- Ivanec
: OOUR IMA Ivanec,
1976.
- 36 str.
sitni tisak
IMA [Ivanečki magazin Ivanec]: trideset godina prvog samoposluživanja u Jugoslaviji VAMA OOUR IMA Ivanec : 1956-86 / tekst Boris Kožar.
- Varaždin
: NIŠRO Varaždin,
1986.
- 1 presavitak (6 str.)
sitni tisak
IMAJ strpljenja : vjerski informativni listić / urednik Marko Šmuc.
– Lepoglava
: Katoličko dušobrižništvo Kaznionice u Lepoglavi i zatvora, 2003-2005.
God. 2003- 3(2005) (br.5)
serijska publikacija
IVAMIT polimramorne ploče : [proizvodi] OOUR "Industija polimramora i ukrasnog kamena"-Ivanečki ugljenokopi-Ivanec / prospekt i oprema Eduard Kušen.
- Ivanec
: Ivanečki ugljenokopi,
1973.
- 1 presavijen list (8 str.)
sitni tisak
IVAN Belostenec. (1593./94.-1675.)
U: Skok, Joža: Garestinski hortus verbi.
– Varaždinske Toplice,
Varaždinske Toplice : Tonimir ; Varaždin : Ogranak Matice hrvatske,
2012.
- str. 23-28.
knjiga
IVANČAN, Andrija:Narodni plesni običaji sela Stažnjevec.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Grad Ivanec,
1997.
- str. 279-285.
članak
knjiga
IVANČICA 1061 m / [oprema i fotografije Cvjetko Šoštarić].
Ivanec
: Planinarsko društvo, [s.a.].
- 1 presavitak
sitni tisak
IVANČICA.
U: Enciklopedija opća i nacionalna, knj. 9.
– Zagreb
: PRO LEKSIS : Večernji list,
2006.
- str. 231.
članak
knjiga
IVANČICA.
U: Hrvatska enciklopedija, sv. 5.
– Zagreb
: Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
2003.
- str. 226.
članak
knjiga
IVANEC.
U: Enciklopedija opća i nacionalna, knj. 9.
– Zagreb,
PRO LEKSIS : Večernji list,
2006.
- str. 229.
članak
knjiga
IVANEC.
U: Hrvatska enciklopedija, sv. 5.
– Zagreb
: Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
2003.
- str. 220.
članak
knjiga
IVANEC.
U: Iz Varaždina u Hrvatsko Zagorje / [pripremio i obradio Vladimir Kovačić].
- Varaždin
: Narodno sveučilište "Braća Ribar",
1960.
– str. 3-4.
[strojopis autogr.]
sitni tisak
IVANEC. Arheološka istraživanja. Draguševec. Cerje Tužno (Krč). Vindija. Velika pećina. Punikve
U: Četrdeset godina arheoloških istraživanja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
– Bjelovar ; Čakovec ; Koprivnica ; Varaždin
: Muzejsko društvo,
1986.
– str. 80, 86, 91, 106.
knjiga
IVANEC. Arheološka nalazišta. Bahunsko selo. Bedenec. Bednja. Bednjica. Bela. Brezova gora. Maruševec. Cerje Nebojse. Cerje Novo. Ivanec. Lepoglava...
U: Registar arheoloških nalaza i nalazišta sjeverozapadne Hrvatske. Drugo dop. izd.
– Bjelovar
: Muzejsko društvo sjeverozapadne Hrvatske,
1997.
- str. 96-143.
knjiga
IVANEC i okolica na topografskim kartama / urednici Paško Lovrić, Eduard Putar i Stanislav Frangeš. - 1 : 25 000.
- Ivanec
: Općina Ivanec ; Zagreb : Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
1996.
[4 zemljopisne karte u bojama ; 50x80 cm]
tiskana kartografska građa
IVANEC : izložba planinarske fotografije 1977. katalog
- Ivanec
: Foto-sekcija Planinarskog društva ''Ivančica'',
1977.
- 20 str.
sitni tisak
IVANEC. Lepoglava. Bednja. Cvetlin. Višnjica.
U: Zemljovid Varaždinske županije (UTM mreža) : uputstvo za korištenje zemljovida s UTM poljima / priprema, koncepcija i izrada zemljovida Zlatko Smerke.
- Varaždin
: Turistička zajednica Varaždinske županije,
2001.
- 19 str.
[25] listova - zemljop. Karte u mjerilu 1:25000 ; 93 x 68 cm, presavijene na 23 x 11 cm.
tiskana kartografska građa
IVANEC. Lepoglava. Bednja. Donja Voća. Klenovnik. Maruševec. Površina, stanovništvo i naseljenost. Zemljopisna obilježja. Komunalna infrastruktura. Zaštićena graditeljska i prirodna baština. Ciljevi prostornog razvoja i uređenja.
U: Prostorni plan Varaždinske županije.
– Varaždin
: Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 8(2000).
- str. 8-312.
serijska publikacija
IVANEC : plan grada. - 1:10000 / autori P. Lovrić, Z. Križovan i E. Putar.
- Ivanec
: Zavod za katastar i geodetske poslove Ivanec,
1982.
- 1 plan : u bojama ; 75 x 60 cm, presavijen na 13 x 21 cm.
tiskana kartografska građa
IVANEC. Prigorec. Punikve. Vrhovec. Šatornjak (Ivanečka Željeznica?), Margečan. Tužno. Lovrečan. Radovan. Škriljevec. Lovrečan. Osječka. Gačice. Stažnjevec. Lukavec. Cerje. Jurketinec. Greda. Selnik. Ladanje. Koretinec. Čalinec. Kapelec. Bikovec. Maruševec. Druškovec. Koškovec. Novaki. Brodarevec. Korenjak. Lipovnik. Klenovnik. Gorenec. Žarovnica. Kamenica. Bedenec. Jerovec. Bregoić (Ribić-Breg).
U: Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća. Glavni urednik Mirko Valentić. sekcija 8.
– Zagreb,
2005,
str. 152-185.

tiskana kartografska građa
IVANEC : turistički vodič. / [stručni suradnici Mirjana Bračko, Božena Carević, Boris Jagetić Daraboš ; fotografije Darko Gorenak...[et al.].
- Ivanec
: Turističko društvo Grada Ivanca,
2010.
- 1 presavitak
sitni tisak
IVANEC : 1396-1996. / autori tekstova Marijan Kraš … [et al.].
- Ivanec
: Općina Ivanec,
1996.
- 20 str.
sitni tisak
IVANEC u prošlosti. [kalendar]
- Ivanec
: Turističko društvo,
2009.
- 12 listova
sitni tisak
IVANEČKA bratovština. Bruderlade Statuten der Actien-Gesellschaft der Kohlenbergwerke Ivanščica : (societe anonyme des charbonnages de l'Ivanschitza).
- [Varaždin]
: J.B. Stifler,
1901.
- 39 str.
knjiga
IVANEČKA bratovština : odobrena pravila ivanečke bratovštine za Kohlen-Industrie verein u Hrvatskoj.
- Varaždin
: Knjigotiskara J.B. Stiflera,
1911.
- 38 str.
knjiga
IVANEČKA mešancija.
U: Križevački štatuti. Vinsko-pajdaške regule za sve domaće, društvene, prijateljske i pobratimske zabave i veselice.
- Križevci
: [s.a.]
- str. 183-186.
knjiga
IVANEČKA subregija. Vindija. Srednji vijek. Grofovi Celjski. Reliquiae reliqiarum. Doprinos lepoglavskih pavlina. Na izmaku galantnog stoljeća. Teritorijalni ustroj i komunalna organizacija.
U: Županija varaždinska. Subregije Ivanec, Ludbreg, Varaždin, Novi Marof.
– Varaždin
: Garestin,
1995.
- str. 65-96.
knjiga
IVANEČKA štedionica. Izvješće Ivanečke štedionice Dioničkog društva u Ivancu za poslovnu god. ...
Varaždin
: Tis. Stifler,
1906.
15
sitni tisak
IVANEČKI ugljenokopi Ivanec. Knjige evidencije rezervi ugljena. Fond struč dok. IGI, br. 4281/a, 4539/b, 4720/e, 4871/e, 5030/1, 5216, 5362, 5529, 5739, 6681.
– Zagreb
: Institut za geološka istraživanja.
1967-1975.
elaborat
IVANEČKO-Ladanjski ugljenokopi Ivanec : Statut poduzeća.
- Varaždin
: NIŠP,
1964.
– 94 str.
knjiga
FODER, Darko ; Anica Bukovec: O radu Ivanečkog kluba kolekcionara u 2018. godini. - Ivanečka škrinjica,; god. 12 (2020., str. 2-20.IVANEČKA škrinjica / glavni i odgovorni urednik Siniša Krznar.
- Ivanec :
Ivanečki klub kolekcionara,
- God. 1(2005) ; 2(2006) ; 3(2007) ; 4(2008) ; 5-6(2010) ; 7(2011) ; 8(2012) ; 9(2013) ; 10(2014.?) ; 10(2016) ; 11(2018) ; 12(2020) ;
serijska publikacija
IVANEČKA štedionica : pravila Ivanečke štedionice dioničkog društva u Ivancu.
- Varaždin
: Tiskara J.B. Stiflera,
1906.
– 15 str.
sitni tisak
IVANEČKA štedionica : izvješće Ivanečke štedionice dion. društva u Ivancu za poslovnu god. 3(1909.)
- Varaždin
: Tiskara J.B. Stifler,
1910.
- 15 str.
sitni tisak
IVANEČKE novine : list Grada Ivanca / urednica Ljiljana Risek.
- Ivanec
: Grad Ivanec, 2008-2012.
God. 1 (2008) ; 2 (2009) ; 3 (2010) ; 4 (2011) ; 5 (2012);
serijska publikacija
IVANEČKI kalendar / urednici Marijan Kraš, Eduard Kušen, Cvjetko Šoštarić.
- Varaždin
: NIŠRO ; TIVA, 1974-1994.
– 1974 ; 1975 ; 1976 ; 1977 ; 1979 ; 1980 ; 1981 ; 1986 ; 1994 ;

serijska publikacija
IVANEČKI pjesnički krug : zbornik pjesama s priredbe u Prigorcu 1. veljače 1992 / urednik Franjo Hrg.
- Prigorec
: Mjesna zajednica Prigorec : KUD "Croatia" Prigorec,
1992.
- 24 str.
sitni tisak
IVANEČKI pjesnički krug 2. : zbornik radova s pjesničko-izletničkog susreta na Ivanščici, 5.lipnja 1993 / urednik Franjo Hrg.
- Ivanec,
: vlast. izd.,
1993.
- 38 str.
knjiga
IVANEČKI pjesnički krug 3 : zbornik radova pretežito sa susreta u D. Višnjici 14. svibnja 1994. / urednici Franjo Hrg i Đuro Jelavić.
– Ivanec
: vlast. izd.,
1994.
- 46 str.
knjiga
IVANEČKI pjesnički krug 4 : zbornik radova pretežito s ekološkog recitala "Ivanščica diše za cieli sviet'' 22. travnja 1995. / urednici Franjo Hrg i Đuro Jelavić.
- Ivanec
: vlast. izd.,
1994.
- 46 str.
knjiga
IVANEČKI pjesnički krug 5 : zbornik radova, pretežito s II. ekološkog recitala "Ivanščica diše za cieli sviet" (Ivanec-Ivančica-Prigorec) : o Danu planeta Zemlje 1996. te o 600. obljetnici Ivanca / urednik Franjo Hrg.
- Ivanec
: vlastito izd.,
1994.
- 59 str.
knjiga
IVANEČKI pjesnički krug 6 : zbornik radova, pretežito s ekološkog recitala "Ivanščica diše za cieli sviet" (Ivanec-Ivančica-Prigorec) : o Danima planeta Zemlje / urednik Franjo Hrg.- Rukopisno autorsko izdanje.
- Ivanec
: vlastito izd.,
1999.
- 31 str.
knjiga
IVANEČKI pjesnički krug 7 : zbornik radova, pretežito s ekološkog recitala "Ivanščica diše za cieli sviet" (Ivanec-Ivančica-Prigorec) povodom Dana planeta Zemlje / urednik Franjo Hrg.- Rukopisno autorsko izdanje.
- Ivanec
: vlastito izd.,
2001.
- 39 str.
knjiga
IVANEČKI pjesnički krug 8 : (1992. - 2002.) / [priredio Franjo Hrg].
- Ivanec
: Ivan Kušteljega,
2001.
- 79 str.
knjiga
IVANEČKI plamen / autori priloga: Vrček Vinko, Bogožalec Josip, Putar Stjepan [i dr.] / Rukopisi za pripremu ivanečke monografije.
- Ivanec
: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske,
1986.
- [razl. pag.]
[strojopis autogr.]
sitni tisak
IVANOVCI.
U: Hrvatska enciklopedija, sv. 5.
– Zagreb
: Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
2003.
- str. 225.
članak
knjiga
IVANJE.
U: Enciklopedija opća i nacionalna, knj. 9.
– Zagreb
: PRO LEKSIS : Večernji list,
2006.
- str. 231.
članak
knjiga
IVANŠČICA 1060 m.
- Ivanec
: HPD ''Ivančica'',
2003.
- 6 str.
sitni tisak
IVANŠČICA ugljenik : Bratovštinska pravila dioničarskog društva ugljenika Ivanščica. = (Societa anonyme des charbonnages de l' Ivanschizza).
- Varaždin
: Knjigotiskara J. B. Stiflera,
1901.
- 32 str.
sitni tisak
IVIĆ, Stjepan:Partizani u zagorskom vlaku.
U: Zbornik sećanja jugoslavenskog revolucionarnog pokreta knj. 6.
– Beograd
: Kultura,
1960.
- str. 356-359.
članak
knjiga
IVOŠ, Jelena:Crkveno ruho pavlinskih samostana.
U: Kultura pavlina u Hrvatskoj : 1244-1786. : slikarstvo, kiparstvo, arhitektura...
– Zagreb
: Globus : Muzej za umjetnost i obrt,
1989.
- str. 249-253.
članak
knjiga
IZLET na Ivanščicu. (potpis autora: Alois v. K…y.)
U: Kraš, Marijan: Ivanščica. Ivonjščica. Ivančica. Zbornik gore ivanečke i planinarstva.
– Varaždin,
Mini-print-logo,
2003.
- str. 32-37.
članak
knjiga

IZLOŽBA likovnih radova osuđenih osoba Kazneno-popravnog doma Lepoglava : katalog, Galerija primitivne umjetnosti Zagreb, 21.05.-08.06.1975. / Ur. Boris Kelemen
- Čakovec
: Tis. "Zrinski",
1975.
- 42 str.
knjiga
IVANEC. 6. izložba fotografije Ivanec 19.-30.11.1976. [katalog]
- Ivanec
: Foto-sekcija Planinarskog društva ''Ivančica'',
1976.
- 6 str.

sitni tisak
IVANEC. Izložba planinarske fotografije. Ivanec : 29.IV - 9.V. 1977. / organizira foto-sekcija Planinarskog društva Ivančica Ivanec ; [oprema Cvjetko Šoštarić].
- Ivanec :
[Planinarsko društvo Ivančica],
1977.
- [18] str.
sitni tisak
IVANEC. Izložba planinarske fotografije ''Ivanec 79''. katalog
- Ivanec
: Foto-sekcija ''Planinarskog društva Ivančica'',
1979.
- 24 str.
sitni tisak
IVANEC. Izložba planinarske fotografije. 10. izložba fotografije1980.
- Ivanec
: Foto-sekcija ''Planinarskog društva Ivančica'',
1980.
– 40 str.
knjiga
JAGAČIĆ, Tomislav:Marijan Zuber : život posvećen glazbi.
- Koprivnica
: ''Dr. Feletar'',
1997.
- 137 str.
knjiga

JAGAČIĆ, Tomislav:Životni i planinarski put Dragutina Karažinca.
U: Planinarski zbornik.
– Varaždin,
TIVA,
1997.
- str. 63-67.
članak
knjiga

JAGETIĆ Josip.
U: Viša ekonomska škola Varaždin 1962.-1972. Spomenica.
- Varaždin,
1972.
- str. 71.
članak
knjiga
JAGETIĆ Josip.U: Trideset peta obljetnica Ekonomskog i informacijskog studija u Varaždinu.
- Varaždin,
1997.
- str. 261.
članak
knjiga
JAGETIĆ, Josip:Marketing : odabrane teme (izvodi iz predavanja).
- Varaždin
: Fakultet organizacije i informatike,
1977.
- 83 str.
knjiga

JAGETIĆ Petar. / Tekst Miroslav Gašparović.
– Ivanec,
1996.
- 8 str.
sitni tisak

JAGETIĆ DARABOŠ, Boris:Kraš – danas: Moguće poveznice Josipa Kraša i suvremenog Ivanca.
U: Josip Kraš. Zbornik radova.
- Zagreb
: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske ; Ivanec : Udruga antifašističkih boraca i antifašista,
2008.
- str. 95-98.
članak
knjiga
JAGETIĆ DARABOŠ, Boris:Mjesta u podnožju Ivančice kroz razglednice / tekstovi: Eduard Kušen, Marijan Kraš [i dr.]
- Varaždin
: Val 042,
2005.
- 143 str.
knjiga
JAGETIĆ DARABOŠ, Boris ; KRZNAR, Siniša:Rudarstvo ivanečkoga kraja : izložba, 3.-5. i 10. do 12. prosinca 2004. [katalog]
Ivanec
: Ivanečki klub kolekcionara,
2004.
- 10 str.

sitni tisak
JAGIĆ, Suzana:Prosvjetna politika u Hrvatskom zagorju 1918.-1941. : doktorska disertacija
- Zagreb
: Filozofski fakultet,
2012.
- 304 str.

knjiga

JAGIĆ, Suzana:Pučko školstvo u kotaru Ivanec od sredine XIX. stoljeća do 1918. godine : magistarski rad
- Zagreb
: Filozofski fakultet,
2008.
- 304 str.

knjiga
JAMBREČAK, Dragutin:Na Trakošćan! Belec i Oštrc-grad.
U: Izleti.
– Zagreb,
Tis. Dioničke tiskare,
1874.
- str. 59-146 ; str. 172-201.
knjiga
JAMBREČAK, Dragutin:S neba – pa u rebra. [Damjan Tušek, svećenik iz Bednje] Iz torbe za župu. [Leopold Vojska, župnik u Bednji]
U: Pošalice. Iz Poldine torbe.
– Zagreb,
vlast. nakl.,
1896.
- str. 65-82.
knjiga
JAMBREŠIĆ, Gordana ; NIKOLIĆ, Vasilije ; PAUNOVIĆ, Maja:Femoral morphology of Cave bears from Croatia.
U: 5. Internationales Höhlenbaren-Symposium.
- Wien
: Institute fur Palaontologie der Universitat. 5. Internationales Höhlenbaren-Symposium Bad Mitterndorf, Austrija, 24.-26.09.1999.
1999.
članak
knjiga
JAMIČIĆ, Domagoj ; CRNKO Josip:Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000. Progresivna metamorfna serija (Ordovicij, Silur, Devon).
– Zagreb
: Hrvatski geološki institut,
2009.
- str. 14-15.
članak
knjiga
JAMNIĆ, Dragutin:Skulpture : prospekt.
- 4 str.
sitni tisak
JANIĆ, Nikola:Pregled rada pošte sjeverozapadne Hrvatske 1941-1945. godina. / Autori: Nikola Janić i Josip Jelenečki.
U: Pošta sjeverozapadne Hrvatske. - Zagreb : Hrvatske pošte ; Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod...
2002.
- str. 109-115.
članak
knjiga
JANKES, Grga:U mitrovačkoj i lepoglavskoj tamnici.
U: Zapisi ilegalaca.
- Beograd
: Rad,
1960.
- str. 119-195.
članak
knjiga
JANKOVIĆ, Julije:Pabirci po povijesti Županije varaždinske.
- Varaždin,
: Brzotiskom Stj. Platzera,
1898.
- 168+31 str.
knjiga
JANTOLEK, Snježana:Morfološke i metrijske značajke zuba (premolara i molara) gornjopleistocenskih cervida iz spilje Vindije i Šandalje 2. : diplomski rad
- Zagreb
: Zajednički studij iz područja geologije Sveučilišta,
1997.
- 52 str.

knjiga
JAVORSKI, Mihajlo:Uspomene na Ferdu Mandića.
U: Četrdeset godina knj. 7.
– Beograd
: Kultura,
1961.
- str. 667-669.
članak
knjiga
JEMBRIH, Alojz:Imovinski inventar i oporuka Nikole Petheoa iz godine 1642. i 1650.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Grad Ivanec,
1997.
- str. 315-331.
članak
knjiga
JEMBRIH, Ivica:Ivanščica.
U: Življenje rieči i zemlje.
- Krapina-Čakovec,
1993.
- str. 69.
pjesma
knjiga
JEMBRIH, Ivica:Kries rieči z Ivanščice.
- Ivanec
: Narodno sveučilište "Đuro Arnold",
1995.
- 79 str.
knjiga
JEŽIĆ, Slavko ; DEMARIN, Josip:Arnold Đuro.
U: Enciklopedija Jugoslavije, sv. 1. (2. izd.)
– Zagreb
: Jugoslavenski leksikografski zavod,
1980.
- str. 298.
članak
knjiga
JOSIP Kraš : zbornik radova. /Urednik Branko Dubravica.
- Zagreb
: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske ; Ivanec : Udruga antifašističkih boraca i antifašista,
2008.
- 112 str.
knjiga
JOVANOVIĆ, D.:Vapnenac kao sirovinska baza za novu vapnaru u Budinšćini.
- Zagreb
: Institut za geološka istraživanja. Fond struč dok. IGI, 2993.
1958.
elaborat
JOVANOVIĆ, D.:Kvarcni pijesak u području Kuljevčica – Jerovec kod Ivanca.
– Zagreb
: Institut za geološka istraživanja. Fond struč dok. IGI, 4063.
1966.
elaborat
JUREKOVIĆ, Stjepan:Podvig u oslobađanju lepoglavskih robijaša.
U: Otpor u žicama, knj. 2.
– Beograd
: Vojnoizdavački zavod,
1969.
- str. 226-228.
članak
knjiga
JURIČIĆ, Mia:Proces razvoja novih proizvoda u poduzeću Ivančica d.o.o. : završni rad
- Rijeka
: Ekonomski fakultet,
2010. –
36 str.

knjiga
JURINA, Irena:Genetski tipovi fluidnih inkluzija u magmatskim i nemagmatskim žilnim tvorevinama : diplomski rad
- Zagreb
: Prirodoslovno-matematički fakultet,
2005.
- 76 str.

knjiga

Pages