Lista zapisa

AutorPodaci
FRIŠČIĆ, Barbara ; FRIŠČIĆ, Franjo:Sedma radost.
- Zagreb
: Udruga umjetnika "August Šenoa",
2005.
- 140 str.
knjiga
FRIŠČIĆ, Ivana ; BOGNAR, Andrija:Geomorfološka karta Ivanščice 1:50 000.
- 2003.
sitni tisak
FUIS, Franjo M.:Mrtvi domovi. Lepoglava. Pahinsko.
U: Putopisne reportaže : biciklom kroz Hrvatsko zagorje, Prigorje, Podravinu i Slavoniju.
- Virovitica
: Matica hrvatska,
2011.
– str. 54-58.
knjiga
FUIS, Franjo M.:U carstvu uglja pod Ivančicom. Ljudi sa Bednje. U dvorovima Zrinskih i Kukuljevića. U: U: Putopisne reportaže : biciklom kroz Hrvatsko zagorje, Prigorje, Podravinu i Slavoniju.
- Virovitica
: Matica hrvatska,
2011.
– str. 32-44.
knjiga
FUNDA, Dragutin:Povijesni razvoj školstva u Lepoglavi : diplomski rad
- Rijeka
: Pedagoški fakultet,
1982.
- 77 str.

knjiga
GAJSKI, Brigita:Turistička valorizacija Općine Ivanec : diplomski rad
- Zagreb
: Prirodoslovno-matematički fakultet,
1986.

knjiga
GALERIJA : mjesečnik internacionalne umjetničke fotografije / odgovorni urednik Pavle Špiler.
- Ivanec
: Otokar Hrazdira, god. 1933-1934. - God. 1933, br.1 (oktobar) 1933, br. 3 (decembar), god.1, br. 4 (januar 1934) -god. 1, br. 6 (mart 1934.)
[Matična publikacija: Die Galerie : Zeitschr. fuer internat. Photographie; Wien, 1933-1943]
serijska publikacija
GAMILEC Stjepan.
U: Ivanečki plamen.
- Ivanec
: Općinski komitet SKH, 1986.
– 9 str.
[strojopis autogr.]
sitni tisak
GAMULIN, Grgo:Sigurnosna služba u Lepoglavi.
U: Otpor u žicama : sećanje zatočenika.
- Beograd,
: Vojnoizdavački zavod, knj. 2,
1969.
- str. 229-232.
članak
knjiga
GENC Mladen.
U: Bijela knjiga. Kronika prijetnji i napada na novinare 1990 – 2011.
– Zagreb,
2011.
- str. 138-141.
knjiga
GENC, Mladen:Dani hrvatske fotografije Trakošćan ’94.
: Dvor Trakošćan, 16. 12. 1994. - 13. 1. 1995. :
- Zagreb
: Hrvatski fotosavez,
1994.
- 34 str.
sitni tisak
GENC, Mladen:Stepinac - zatvorski dosje.
- Varaždin
: Mini-print-logo,
2005.
- 239 str.
knjiga
GENC, Mladen:Stepinac - zatvorski dosje povodom 60. obljetnice sudskog procesa nadbiskupu Alojziju Stepincu (11. listopada 1946. - 11. listopada 2006.). - 2. nadopunjeno izd.
- Varaždin
: Mini-print-logo,
2006.
- 237 str.
knjiga
GEORGIJEVIĆ, Adalbert:Sedamdeset godina planinarstva u Ivancu.
- Samobor
: vlastita nakl.,
1968.
- 19 str.
sitni tisak

GEORGIJEVIĆ, Adalbert:To su bili prvi i to najprvi koraci. Pismo dr. A. Georgijevića od 22. kolovoza 1975.
U: Kraš, Marijan: Ivanec. Prilozi povijesti Ivanca do 1940. godine.
- Varaždin,
1996.
- str. 107.
članak
knjiga
GEORGIJEVIĆ, Pavao:Spomenica povodom proslave 50. godišnjice Dobrovoljnog vatrogasnog društva :1888.-1938.
- Ivanec
: Dobrovoljno vatrogasno društvo,
1939.
- 51 str.
knjiga
GLAS Hrvatskog zagorja.
- Krapina
: Odbor narodno-oslobodilačke fronte Hrvatskog zagorja, 1942-1943.
God. 1942, br. 1(lipanj)-(1943); god. 3/1944; god. 15 br. 14.
serijska publikacija
GLAS Maruševca : list Adventističkog seminara u Maruševcu / glavni i odgovorni urednik Josip Takač.
- Maruševec
: Adventistički seminar u Maruševcu,
1990-1991.
God. 1/1990 (br. 1-2) ; 2/1991 (br.3)
serijska publikacija
GODINE socijalističke izgradnje Općine Ivanec 1945.-1965.
- Ivanec
: Općina Ivanec,
1965.
- 53 str.
knjiga
GODINE socijalističke izgradnje i razvoj samoupravnih odnosa.
– U: Ivanečki plamen.
– Ivanec
: Općinski komitet SKH,
1986.
- 17 str.
[strojopis autogr.]
sitni tisak
GOLUB, Ljubo:Eruptivi i piroklastiti iz područja Vudelja i potoka Bistrice na sjevernim padinama Ivančice (Hrvatsko zagorje). / Autori: Golub, Ljubo ; Brajdić, V.
U: Zbornik nadova Rud. geol. naft. fak. Sveuč. u Zagrebu... sv. 2.
- Zagreb,
1970.
- str. 123-127.
članak
serijska publikacija
GOMAZ, Radoslav:Karta seizmičke mikrorajonizacije Varaždina – jedan od osnovnih elemenata urbanističkog plana.
U: OOUR Viša geotehnička škola Varaždin.
– Varaždin,
1981.
- str. 97-113.
članak
knjiga
GOMAZ, Radoslav:Provođenje komasacije zemljišta i mogućnost povećanja obradivih površina društvenog sektora na području Varaždinsko-međimurske regije.
U: OOUR Viša geotehnička škola Varaždin.
– Varaždin,
1981.
- str. 59-95.
članak
knjiga
GORE, Rick:Zora čovječanstva. [preuzeto iz časopisa ''National geographic'', siječanj 1996. Prev. s engleskog Vesna Meliš.]
U: Kraš, Marijan: Ivanec. Prilozi povijesti Ivanca do 1940. godine.
– Varaždin,
1996.
- str. 21.
članak
knjiga
GRABAR Ladislav.
– U: Ivanečki plamen.
– Ivanec
: Općinski komitet SKH,
1986.
- 2 str.
[strojopis autogr.]
sitni tisak
LEPOGLAVA : Grad Lepoglava : turistički vodič / obrada teksta Vladimir Ivanuša ...[et al.] fotografije Božidar Breški ; korišteni materijali Olje Gregur...[et al.].
- Lepoglava
: Grad Lepoglava,
2008.
- 18 str.
sitni tisak
LEPOGLAVA. Grad Lepoglava : turistički vodič / autori Vesna Dubovečak, Kristina Loparić ; fotografije Božidar Breški.
- Lepoglava
: Agro-turistički klaster ˝Lepoglava˝,
2011.
- 20 str.
sitni tisak
SJEVEROZAPADNA Hrvatska. Građa za povijest narodnooslobodilačke borbe u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1941-1945.
– Zagreb,
Savjet za izdanje˝Građe za povijest NOP-a...˝,
1982.
knj. 1-10.
knjiga
GRAFOMANIJA : list Srednje škole Ivanec / uredništvo Hrvoje Kovač...[et al].
- Ivanec
: Srednja škola,
2000.
20 listova
serijska publikacija
GRAČANIN, Ivo:Izrada projekta željezničke pruge Krapina – Lepoglava : diplomski rad
- Zagreb
: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
2009.
- 49 str.
knjiga
GRDJAN, Dragutin:Izvorište Belski dol i njegova zaštita.
- Zagreb
: Hrvatske vode,
1993.
- 260 str.
knjiga
GRDJAN, Dragutin:Tradicija visokoškolskog obrazovanja iz rudarstva, graditeljstva i inženjerstva okoliša.
U: Osamsto godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina : 1209.-2009. Zbornik radova…
- Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad,
2009.
- str. 781-787.
članak
knjiga
GRDJAN, Dragutin ; JOVIĆ, D.:Rezerve kvarcnog pijeska 'Jerovec'.
- Zagreb,
: Institut za geološka istraživanja,
1972.
Fond struč dok. IGI, 5222.
elaborat
GRDJAN, Dragutin ; KRANJČEC, Mladen:Rudarstvo ivanečkog kraja. U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Grad Ivanec,
1997.
- str. 129-150.
članak
knjiga
GREGORIĆ, Pavle:Sastanak s drugom Titom u Lepoglavi.
U: Četrdeset godina, knj. 2. Zbornik sećanja...
– Beograd
: Kultura,
1960.
- str. 383-4.
članak
knjiga
GREGUR, Olja:Prva generacija Učiteljske škole Slavonski Brod : 1948. – 2008.
– Lepoglava ; Slavonski Brod :
[s. n.],
2008.
- 46 str.
knjiga
GRGASOVIĆ, Tonči:Dezintegracija ruba trijaske karbonatne platforme: primjer iz Belskog dola, Ivanščica (SZ Hrvatska). / Autori: Grgasović, Tonči Halamić Josip, Slovenec Damir, Goričan Špela, Kolar-Jurkovšek Tea, Filjak Radovan.
U: Knjiga sažetaka 3. hrvatskog geološkog kongresa.
- Zagreb,
2005.
- str. 43-44.
članak
knjiga
GRGASOVIĆ, Tonči:Salpingoporella scopuliformis n. sp.(Dasycladales, Green Algae) from the Middle Triassic of Croatia. / Autori: Grgasović, Tonči ; Sokač, Branko ; Halamić Josip.
U: Nanjing Institute of Geology and Palaentology.
Nanjing
: Academia Sinica,
1999.
- str. 25-26.
predavanje
GRGIČEVIĆ-MIHALIĆ, Neva:Zapažanja s putovanja po dvorcima varaždinskog kraja.
U: Međunarodni znanstveno-stručni skup "Dvorci i ljetnikovci".
– Zagreb
: Arhitektonski fakultet,
2006.
- str. 425-434.
članak
knjiga
GRINSKY, Ladislav (Grünbaum Deutsch) :Planinarska koračnica : posvećeno "Hrvatskom planinarskom društvu" Ivančica Ivanec.Opus 111. Uglazbio L. Grünbaum Deutsch.
- Ivanec
: Podružnica "HPD "Ivančica''
- 4 str.
note

GRINSKY, Ladislav:Makabejci : opera-oratorijum u 2 čina = Die Makabaeer : Oper-Oratorium in 2 Akten.
- Beograd
: Srpsko-jevrejsko pevačko društvo,
1934.
- 35 str.
note
GRMEK, Mirko Dražen ; HORVAT, Anđela:Klenovnik.
U: Enciklopedija Jugoslavije, sv. 5.
– Zagreb
: Leksikografski zavod FNRJ,
1962.
- str. 255.
članak
knjiga
SKOK, Joža:Grobenski Pahić Barica.
U: Garestinski hortus verbi.
– Varaždinske Toplice
: 'Tonimir' : Varaždin : Ogranak Matice hrvatske,
2012.
- str. 366-372.
knjiga
SKOK, Joža:Gustav Krklec.
U: Garestinski hortus verbi.
– Varaždinske Toplice
: 'Tonimir' : Varaždin : Ogranak Matice hrvatske,
2012.
- str. 235-246.
knjiga
GUŽVICA, Goran:Komparativna analiza velikih fosilnih zvijeri (Carnivora) gornjeg pleistocena sjeverozapadne Hrvatske : doktorska disertacija
- Zagreb
: Prirodoslovno-matematički fakultet,
1996.
- 243 str.

knjiga
GUŽVICA, Goran:Nalazi velikih fosilnih zvijeri u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj i njihov značaj u interpretaciji paleookoliša.
U: Zbornik sažetaka priopćenja Šestog kongresa biologa Hrvatske.
- Zagreb,
1997.
- str. 239-240.
članak
knjiga
GVERIĆ, Zvonka:Mineraloške i geokemijske karakteristike bentonita Hrvatske : završni rad
- Zagreb,
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta,
2012.
- 95 str.

knjiga
HABRUN, Davorin:Trakošćan i okolica : vodič.
- Trakošćan
: HAD d.o.o,
2003.
- 76 str.
knjiga
HABUNEK, Josip:Pjesma, glazba i ples u radovansko-bielskom kraju.
- Radovan
: Društvo prijatelja glazbe i narodnih običaja "Lompuš",
1997.
- 46 +15 str.
knjiga
HABUNEK, Josip:Prehrana ljudi radovansko-bielskog kraja u prošlosti.
- Radovan
: Društvo prijatelja glazbe i narodnih običaja "Lompuš",
2004.
- 98 str.
knjiga
HALAMIĆ, Josip:Litostratigrafska karakterizacija jurskih i krednih sedimenata s ofiolitima Medvednice, Kalnika i Ivanščice : doktorska disertacija
- Zagreb
: Prirodoslovno-matematički fakultet,
1998.
- 188 str.
knjiga
HALAMIĆ, Josip:Magmatske stijene (srednji-gornji trijas)-andeziti, bazalti, spiliti i dijabazi, spilitizirani dijabazi i andezitbazalti. / Autori: Halamić, Josip ; Belak Mirko.
U: Tumač Geološke karte Republike Hrvatske 1:300.000.
– Zagreb
: Hrvatski geološki institut,
2009.
- str. 37-38.
članak
knjiga
HEĆIMOVIĆ Ivan:Strukturno-geomorfološka istraživanja između Medvednice, Ivanščice i Kalnika : magistarski rad
- Zagreb
: I. Hećimović,
1981.
46 listova

knjiga
HEĆIMOVIĆ Ivan:Tektonski odnosi šireg područja Kalnika : doktorska disertacija
– Zagreb,
1995.
knjiga
HERCIGONJA, Rudolf:Lepoglavski vampiri.
- Zagreb
: Tis. Merkur,
1919.
- 91 str.
knjiga

HEROJI ne umiru: spomenica poginulim braniteljima Domovinskog rata sv. 2. Urednik Dinko Čutura.
U: Hrvatska zajednica udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata RH.
– Zagreb
: Hrvatska zajednica udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Republike Hrvatske,
2009.
- str. 385-427.
članak
knjiga
HIRC, Dragutin:Na Ivančici.
U: Lijepa naša domovina sv. 2.
– Zagreb
: Hrvatski pedagogijsko-književni zbor,
1893.
- str.19-22.
knjiga
HIRC, Dragutin:Na međi Štajera.
U: Lijepa naša domovina sv. 1.
– Zagreb
: Hrvatski pedagogijsko-književni zbor,
1891.
- str. 87-92.
knjiga
HIRC, Dragutin:Vindija.
U: Prirodni zemljopis Hrvatske knj. 1.
- Zagreb
: Tisak i naklada Antuna Scholza,
1905.
- str. 699-702.
knjiga
HLAIĆ, Vladimir:Grebeni Ivančice. Prva zagorska narodnooslobodilačka udarna brigada.
– Beograd,
Narodna armija,
1974.
- 206 str.
knjiga
HOIĆ, Dubravka:Gospodarska održivost projekta revitalizacije dvorca Bela II. / Autori: Hoić, Dubravka ; Hoić, Dubravko.
U: Međunarodni znanstveno-stručni skup "Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima".
– Zagreb
: Arhitektonski fakultet,
2005.
- str. 143-154.
članak
knjiga
HORVAT, Anđela:U: Barok u kontinentalnoj Hrvatskoj. Bednja, Donja Višnjica, Donja Voća, Gorica Lepoglavska, Ivanec, Klenovnik, Lepoglava, Maruševec, Purga Lepoglavska, Radovan, Trakošćan. /Autori: Horvat, Anđela ; Matejčić, Radmila ; Prijatelj, Kruno.
– Zagreb [etc.]
: Odjel za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti : Grafički zavod Hrvatske [etc.]
1982.
- str. 3-361.
knjiga
HORVAT, Anđela:Bednja.
U: Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 1.
– Zagreb
: Leksikografski zavod FNRJ,
1962.
- str. 301.
članak
HORVAT, Anđela:Donja Voća.
U: Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 2.
– Zagreb
: Leksikografski zavod FNRJ,
1962.
- str. 79.
članak
knjiga
HORVAT, Anđela:Ivanec.
U: Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 3.
– Zagreb
: Leksikografski zavod FNRJ,
1964.
- str. 40.
članak
knjiga
HORVAT, Anđela:Ivanečka Kamenica.
U: Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 3.
– Zagreb
: Leksikografski zavod FNRJ,
1964.
- str. 40.
članak
knjiga
HORVAT, Anđela:Između gotike i baroka. Umjetnost kontinentalnog dijela Hrvatske od oko 1500. do oko 1700.
- Zagreb,
: Društvo povjesničara umjetnosti Hratske,
1975.
- 562 str.
članak
knjiga
HORVAT, Anđela:Klenovnik.
U: Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 3.
– Zagreb
: Leksikografski zavod FNRJ,
1964.
- str. 190-191.
članak
knjiga
HORVAT, Anđela:Lepoglava.
U: Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 3.
– Zagreb,
: Leksikografski zavod FNRJ,
1964.
- str. 308.
članak
knjiga
HORVAT, Anđela:Maruševec.
U: Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 3.
– Zagreb
: Leksikografski zavod FNRJ,
1964.
- str. 416.
članak
HORVAT, Anđela:Trakošćan.
U: Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 4.
– Zagreb
: Leksikografski zavod FNRJ,
1964.
- str. 445-446.
članak
knjiga
HORVAT Gabrijel :
Katalog izložbe u Muzeju grada Zagreba 20.12.1984.-15.01.1985. / predgovor Darko Sačić.
- Varaždin
: Gradski muzej,
1984.
- 16 str.
sitni tisak
HORVAT Franjo.
U: Gimnazija SC Gabrijel Santo Varaždin 1636.-1986. Spomenica.
– Varaždin,
1986.
- str. 286.
članak
knjiga

HORVAT, Joža:Tragom Kalničkog odreda.
U: Borbeni put 32. divizije.
– Zagreb
: Odbor za proslavu 15. godišnjice 32. divizije,
1959.
- str. 240-247.
članak
knjiga
HORVAT, Zorislav:Srednjovjekovna arhitektura pavlinskih samostana u Hrvatskoj.
U: Kultura pavlina u Hrvatskoj : 1244-1786. : slikarstvo, kiparstvo, arhitektura...
– Zagreb
: Globus : Muzej za umjetnost i obrt,
1989.
- str. 95-109.
članak
knjiga
HORVATEK, Mirko:Crni dani u Cerju.
U: Borbeni put 32. divizije.
– Zagreb
: Odbor za proslavu 15. godišnjice 32. divizije,
1959.
- str. 266-267.
članak
knjiga
HORVATH, Franjo:Običaji u Ivancu.
Zagreb :
- ONŽO JAZU, S.Z. 15.
[rukopis]
rukopis

HORVAT-LEVAJ, Katarina:Barokna sakralna arhitektura ivanečkog kraja : terensko istraživanje 10 lokaliteta. –
Zagreb
: Institut za povijest umjetnosti, 2000.
rukopis
HORVAT-LEVAJ, Katarina:Barokna sakralna arhitektura ivanečkog kraja : umjetnička topografija Hrvatske - Ivanec - naselje i okolica.
- 2005.
rukopis
HOŠKO, Franjo E.:Pavlinske srednje i visoke škole.
U: Kultura pavlina u Hrvatskoj : 1244-1786. : slikarstvo, kiparstvo, arhitektura...
– Zagreb
: Globus : Muzej za umjetnost i obrt,
1989.
- str. 301-311.
članak
knjiga
HOZJAN, Andrej:Postanak i razvoj poštanske ustanove i ostalih načina prijenosa obavijesti: Lepoglava.
U: Pošta sjeverozapadne Hrvatske.
- Zagreb
: Hrvatske pošte ; Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod HAZU,
2002.
- str. 37.
knjiga
HRANILOVIĆ, Dinko:Hrvatsko zagorje.
U: Zemljopisni i narodopisni opis kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. / Autori: Hranilović, Dinko ; Hirc, Dragutin.
– Zagreb,
1906.
- str. 198-270.
knjiga
HRANILOVIĆ, Dinko:Ivančica.
U: Zemljopisni i narodopisni opis kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. / Autori: Hranilović, Dinko ; Hirc, Dragutin.
– Zagreb,
1906.
- str. 178-198.
knjiga
HRANJEC, Stjepan:Liepe ivanečke sele vu popievki.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Grad Ivanec,
1997.
- str 307-309.
članak
knjiga
HRG, Franjo:Glazbeni život u Ivancu.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Grad Ivanec,
1997.
- str. 297-301.
članak
knjiga
HRG, Franjo:Haiku i senryu i ine sitnice.
- Ivanec
: vlast. nakl.,
1998.
- 19 str.
sitni tisak
HRG, Franjo:Haiku senryu x 2&3.
- Ivanec :
: vlast. nakl.,
2001.
- 63 str.
knjiga
HRG, Franjo:Ivanečki govor i rječnik (Ivonjski goavar i riječnik).
- Ivanec
: Narodno sveučilište "Đuro Arnold",
1996.
- 133 str.
knjiga
HRG, Franjo:Ivonjski spome(j)nki.
- Ivanec
: vlast. nakl.,
1996.
- 46 str.
knjiga
HRG, Franjo:Ivonjščuni i ivonjski spomen(j)ki.
- Ivanec
: vlast. nakl.,
1998.
- 46 str.
knjiga
HRG, Franjo:Ivonjščun i ivonjski spomen(j)ki.
- Ivanec
: vlast. nakl.,
2007.
- 63 str.
knjiga
HRG, Franjo:Krik za tišinama.
- Ivanec
: vlast. nakl.,
1992.
- 53 str.
knjiga
HRG, Franjo:Modrine i mali čovjek.
- Ivanec
: vlast. nakl.,
1993.
- 70 str.
knjiga
HRG, Franjo:O nekim posebnostima ivanečkog govora.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Grad Ivanec,
1997.
- str. 303-306.
članak
knjiga
HRG, Franjo:Pribirci.
- Ivanec
: vlast. nakl.,
2003.
- 95 str.
knjiga
HRG, Franjo:Sonetne inačice.
- Ivanec
: vlast. nakl.,
1992.
- 52 str.
knjiga
HRG, Franjo:Stihositnice.
- Ivanec
: vlast. nakl.,
1992.
- 58 str.
knjiga
HRG, Franjo:Sto haiku/senryu.
- Ivanec
: vlast. nakl.,
2001.
– 63 str.
knjiga
HRNČEVIĆ, Josip:Deset godina u Varaždinu i Čakovcu. (1931-1941). Josip Šaban. Povtatak na Kalnik.
U: Svjedočanstva.
- Zagreb,
1984,
str. 28-56 ; 75-98.
članak
knjiga

HRNČEVIĆ, Josip:Okrug Varaždin 1940. i 1941. godine.
U: Sjeverozapadna Hrvatska u NOB-u i socijalističkoj revoluciji.
– Varaždin
: Zajednica općina memorijalnog područja Kalnik ; Zagreb, Institut za historiju radničkog pokreta,
1976.
- str. 298-320.
članak
knjiga

Pages