Lista zapisa

AutorPodaci
CRKVENČIĆ, Ivan:Ivanščica.
U: Enciklopedija Jugoslavije, sv. 5. (2. izd.).
- Zagreb
: Leksikografski zavod "Miroslav Kreža",
1988.
- str. 669-670.
članak
knjiga
CRKVENČIĆ, Ivan:Prigorje planinskog niza Ivančice.
Geografski glasnik, sv. 19.
- Zagreb
: Geografski institut-Prirodoslovno-matematički fakultet,
1958.
- str. 7-56.
članak
serijska publikacija
CRNIČKI, Josip:Mineralne sinovine varaždinske regije i njihovo privredno značenje.
U: Varaždinski zbornik : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Varaždinu od 1. do 3. listopada 1981...
– Zagreb
: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti ; Varaždin : Skupština općine,
1983.
- str. 75-85.
članak
knjiga
CRNJAKOVIĆ, Marta:Sedimentologija krednih i paleogenskih klastita Medvednice, Ivanščice i Žumberka : doktorska disertacija
- Zagreb
: M. Crnjaković,
1987.
91 +38 listova
knjiga
CUKOVIĆ, Zoran:Krš Hrvatskog zagorja : magistarski rad
- Zagreb
: Prirodoslovno-matematički fakultet,
1996.
- 73 lista

knjiga
CVETLIN.
U: Levéltári kozlemények, sv. 3.
- Budapest,
1925.
- str. 156, 174.
članak
serijska publikacija
CVETNIĆ, Vladimir:Opstrukcije i kronične upale nazoparanzalnih prostora u odnosu na donje dišne putove : doktorska disertacija
- Varaždin : Zagreb : Klenovnik
: V. Cvetnić,
1973.
- 183 lista

knjiga
CVITANOVIĆ, Đurđica:Arhitektura pavlinskog reda u baroknom razdoblju.
U: Kultura pavlina u Hrvatskoj : 1244-1786. : slikarstvo, kiparstvo, arhitektura...
– Zagreb
: Globus : Muzej za umjetnost i obrt,
1989.
- str. 111-125.
članak
knjiga
CVITANOVIĆ, Đurđica:Slikarstvo pavlinskog kruga u 17. i 18. stoljeću.
U: Kultura pavlina u Hrvatskoj : 1244-1786. : slikarstvo, kiparstvo, arhitektura...
– Zagreb
: Globus : Muzej za umjetnost i obrt,
1989.
- str. 165-181.
članak
knjiga
ČENGIĆ, Enes:Pjesnik na srebrnoj cesti. [Gustav Krklec]
- Zagreb
: 'Mladost',
1979.
- 156 str.
knjiga
ČANŽAR, Ivan:Šume ivanečkog kraja.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin ;
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Grad Ivanec,
1997.
- str. 151-159.
članak
knjiga
ČAPLAR, Alan:Ivančica. Ravna gora.
U: Planinarski vodič po Hrvatskoj.
– Zagreb : Samobor
: Mozaik knjiga,
2009.
- str. 177-201.
knjiga
ČERNE mlake na Ivanščici : zletišče coprnic [sastajalište vještica] / tekstovi Ivan Kušteljega i Cvjetko Šoštarić.
- Ivanec
: HPD Ivančica,
2004.
- 1 presavitak
sitni tisak
ČERPINKO, Ivan:Maruševec.
- Maruševec
: Općina Maruševec ; Varaždin : TIVA – Tiskara,
2002.
- 103 str.
knjiga
ČIPKA na oltaru : U čast jubileja 2000.
- Lepoglava
: Turistička zajednica : Grad Lepoglava,
2001.
- 151 str.
knjiga
ČOLAK, Nikola:Iza bodljikave žice. Svjedočanstvo o životu Hrvatske u srbokomunističkoj Jugoslaviji : sestrama i braći Hrvaticama i Hrvatima žrtvama srbokomunističke invazije Hrvatske.
- Padova,
1977.
- 256 str.
knjiga

ČOLAKOVIĆ, Rodoljub:Kuća oplakana. [kaznionica Lepoglava]
– Sarajevo,
1959.
- 225 str.
knjiga
ČOLO Krunoslav:Grbovi varaždinskog plemstva. Likovna obrada Krunoslav Čolo.
– Lepoglava,
1992.
- 20 listova
likovna mapa

ČULINOVIĆ-KONSTANTINOVIĆ, Vesna:Josip Kraš – rodni kraj, kultura, snaga osobnog karaktera i utjecaja.
U: Josip Kraš. Zbornik radova.
- Zagreb
: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske ; Ivanec : Udruga antifašističkih boraca i antifašista,
2008.
- str. 14-26.
članak
knjiga
DAVIDOVIĆ, Radivoj:Sjećanje na robiju u Lepoglavi.
U: Sjeverozapadna Hrvatska u NOB-i i socijalističkoj revoluciji. Zbornik.
– Varaždin
: Zajednica općina memorijalnog područja Kalnik ; Zagreb, Institut za historiju radničkog pokreta,
1976.
- str. 840-855.
članak
knjiga
DE ORDINE s. Pauli Primi Eremitae Notae historicae / Ostali autori: Ivan Krištolovec i Nikola Benger.
- 2+72 18 listova
rukopis
DEBELJAK, Alojz:U lepoglavskoj kaznioni.
U: Hiljadu devetsto četrdeset prva (1941.-1942.) u svedočenjima učesnika narodnooslobodilačke borbe.
- Beograd
: Vojnoizdavački zavod,
1975.
- str. 447-453.
članak
knjiga
DELIĆ, Ivan:Vrsta kaznenog djela i izvršavanje kazne zatvora : magistarski rad
- Zagreb
: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta,
2002.
- 211 str.
knjiga

DEDIJER, Vladimir:Broz Josip Tito sužanj broj 483.
U: Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita, knj. 2.
– Zagreb [etc.]
: Mladost [etc.],
1980.
- str. 281.
knjiga
DEMARIN, Josip:Arnold Đuro.
U: Enciklopedija Jugoslavije, sv. 1.
- Zagreb
: Leksikografski zavod FNRJ,
1955.
- str. 207.
članak
knjiga
DESPOT, Miroslava:Ivanec, ugljenokop.
U: Industrija i trgovina građanske Hrvatske 1873.-1880. Prilog gospodarskoj povijesti Hrvatske u doba banovanja Ivana Mažuranića ; Građa knj. 18.
– Zagreb
: Institut za historiju radničkog pokreta,
1979.
- str. 203-204.
članak
knjiga
DESPOT, Miroslava:Tvornica tutije (cinka) u Kulovčici. (1883.)
U: Despot, Miroslava: Industrija građanske Hrvatske 1860.-1873.
- Zagreb,
1970.
- str. 182-183.
članak
knjiga
DESSELBRUNNER, Davorin:Izgradnja zagorskih vicinalnih željeznica. Željeznička pruga Varaždin – Golubovec.
U: Sto godina željezničke pruge Zaprešić-Varaždin-Čakovec-Zabok-Krapina 1886-1986.
- Varaždin,
RO Željeznički prijevoz,
1986.
- str. 37-40.
članak
Knjiga
DIE NEANDERTALER und die anfänge Europa.
- Eisenstadt (Željezno, Austrija),
1994.
[katalog izložbe]
sitni tisak
DIONIČARSKO društvo ugljenika Ivanščica. Bratovštinska pravila dioničarskog društva ugljenika Ivanščica = (Societe anonyme des charbonnages de l’ Ivanschizza).
– Varaždin,
: Knjigotiskara J. B. Stiflera,
1901.
- 32 str.
sitni tisak
DIONIČARSKO društvo ugljenika Ivanščica. Bruderlade Statuten der Actien Gesellschaft der Kohlenbergwerke Ivanščica : (Societe anonyme des charbonnages de l’Ivanschitza).
- [Varaždin],
: J. B. Stifler,
1901.
- 39 str.
sitni tisak
DJELATNOST političkih organizacija NOP i razvoj narodne vlasti na području Općine Ivanec 1941.-1945.
U: Ivanečki plamen.
- Ivanec
: Općinski komitet SKH, 1986.
- 3 str.
[strojopis autogr.]
sitni tisak
DIJAK : list učenika i nastavnika OŠ "Narodni heroj Josip Kraš" Ivanec / Urednik Božena Carević.
- Ivanec
: Osnovna škola "Narodni heroj Josip Kraš'',
1989.
serijska publikacija
DJEČJI vrtić ''Ivančice'' Ivanec : vodič kroz našu povijest : u povodu obilježavanja 50. obljetnice postojanja.
- Ivanec
: Dječji vrtić ''Ivančice'',
2009.
– 47 str.
knjiga
DOBRONIĆ, Lelja:Ivanovci.
U: Enciklopedija Jugoslavije, sv. 5. (2. izd.)
- Zagreb
: Leksikografski zavod "Miroslav Kreža",
1988.
- str. 666-667.
članak
knjiga
DOBRONIĆ, Lelja:Ivanovci. Ivanec. Belski posjed.
U: Viteški redovi. Templari i ivanovci u Hrvatskoj.
– Zagreb,
: Kršćanska sadašnjost,
1984.
- str. 97-145.
knjiga
DOČAKAL, Kamilo:Građa za povijest pavlinskih samostana u Hrvatskoj.
Arhiv HAZU XVI, 290.
rukopis
DOČAKAL, Kamilo:Povijest pavlinskog samostana Bl. Djevice Marije u Lepoglavi.
Arhiv HAZU II-b-72.
rukopis
DOLAR-MANTUANI, L.:Ein Beitrag zur Charakteristik der Porphyrgesteine von Sv. Antun bei Lepoglava (Kroatien).
U: Tschermak Mineralogische und Petrograpische Mitteilungen Dritte Folge, Band 2.
- Wien,
1951.
- str. 93-104.
članak
serijska publikacija
DOMBAJ, Karlo:Bjekstvo iz Lepoglave.
U: Četrdeset godina. Zbornik sećanja aktivista jugoslovenskog revolucionarnog radničkog pokreta, knj. 7.
– Beograd
: Kultura,
1961.
- str. 476-480.
članak
knjiga
DOMSKI vjesnik : informativni list KPD Lepoglava / Odg. urednik Josip Putar.
- Lepoglava
: Kazneno popravni dom,
1974-1991.
God. 1/1974, 2/1975, 3/1976, 4/1977, 5/1978, 6/1979, 7/1980, 8/1981 9/1982, 10/1983, 11/1984, 12/1985, 13/1986 14/1987, 15/1988, 16/1989, 17/1990.
serijska publikacija
DONJA Voća.
U: Enciklopedija opća i nacionalna, knj. 5.
- Zagreb
: PRO LEKSIS : Večernji list,
2005.
- str. 176-177.
članak
knjiga
DRAGA domača rieč (11 ; 1990 ; Ivanec): Draga domača rieč '90 : zbornik nagrađenih i izabranih radova s kajkavskog književnog natječaja / urednik Franjo Hrg.
- Ivanec
: Narodno sveučilište "Đuro Arnold" : Knjižnica "Gustav Krklec",
1990.
- 18 str.
sitni tisak
DRAGA domača rieč (12 ; 1991 ; Ivanec): Draga domača rieč ’91 : zbornik nagrađenih i izabranih radova s kajkavskog književnog natječaja / urednik Franjo Hrg.
- Ivanec
: Narodno sveučilište "Đuro Arnold" : Knjižnica "Gustav Krklec",
1991.
- 14 str.
sitni tisak
DRAGA domača rieč (18 ; 1998 ; Ivanec): Draga domača rieč ’98 : zbornik nagrađenih i izabranih radova s 18. kajkavskog književnog natječaja / uredio Franjo Hrg.
- Ivanec
: Narodno sveučilište "Đuro Arnold": Knjižnica "Gustav Krklec",
1998.
- 22 str.
sitni tisak
DRAGA domača rieč (19 ; 1999 ; Ivanec): Draga domača rieč ’99 : zbornik nagrađenih i izabranih radova s 19. kajkavskog književnog natječaja / urednik Franjo Hrg.
- Ivanec
: Pučko otvoreno učilište "Đuro Arnold" : Knjižnica "Gustav Krklec",
1999.
- 37 str.
sitni tisak
DRAGA domača rieč (20 ; 2000 ; Ivanec) : Draga domača rieč ’2000 : zbornik radova s jubilarnoga 20. kajkavskog književnog natječaja / urednik Franjo Hrg.
- Ivanec
: Pučko otvoreno učilište "Đuro Arnold" : Knjižnica "Gustav Krklec",
2000.
- 46 str.
knjiga
DRAGA domača rieč (21 ; 2001 ; Ivanec): Draga domača rieč ’01 : zbornik radova s jubilarnoga 21. kajkavskog književnog natječaja / urednik Franjo Hrg.
- Ivanec
: Pučko otvoreno učilište "Đuro Arnold" : Knjižnica "Gustav Krklec",
2001.
- 45 str.
knjiga
DRAGA domača rieč (22 ; 2002 ; Ivanec) : Draga domača rieč 2002 : zbornik radova sa 22. kajkavskog književnog natječaja./ urednica Ivanka Kunić.
- Ivanec
: Gradska knjižnica "Gustav Krklec",
2002.
- 51 str.
knjiga
DRAGA domača rieč (23 ; 2003 ; Ivanec): Draga domača rieč 2003 : zbornik radova sa 23. kajkavskog književnog natječaja / urednica Ana Vresk.
- Ivanec
: Gradska knjižnica "Gustav Krklec",
2003.
- 47 str.
knjiga
DRAGA domača rieč (24 ; 2004 ; Ivanec) Draga domača rieč : zbornik radova sa 24. kajkavskog književnog natječaja / urednica Ana Vresk.
- Ivanec
: Gradska knjižnica "Gustav Krklec",
2004.
- 49 str.
knjiga
DRAGA domača rieč (25 ; 2005 ; Ivanec): Draga domača rieč 2005 : zbornik radova sa 25. kajkavskog književnog natječaja / urednica Ana Vresk.
- Ivanec
: Gradska knjižnica "Gustav Krklec",
2005.
- 10+49 str.
knjiga
DRAGA domača rieč (26 ; 2006 ; Ivanec): Draga domača rieč 2006 : zbornik radova sa 26. kajkavskog književnog natječaja / urednica Ana Vresk.
- Ivanec
: Gradska knjižnica "Gustav Krklec'',
2005.
- 45 str.
knjiga
DRAGA domača rieč (27 ; 2007 ; Ivanec): Draga domača rieč 2007 : zbornik radova sa 27. kajkavskog književnog natječaja / urednica Ana Vresk.
- Ivanec
: Gradska knjižnica "Gustav Krklec",
2007.
- 59 str.
knjiga
DRAGA domača rieč (28 ; 2008 ; Ivanec): Draga domača rieč 2008 : zbornik radova sa 28. kajkavskog književnog natječaja / urednica Ana Vresk.
- Ivanec
: Gradska knjižnica "Gustav Krklec",
2008.
- 57 str.
knjiga
DRAGA domača rieč (29 ; 2009 ; Ivanec): Draga domača rieč : zbornik radova sa 29. kajkavskog književnog natječaja / urednica Ana Vresk.
- Ivanec
: Gradska knjižnica "Gustav Krklec",
2009.
- 69 str.
knjiga
DRAGANIĆ, Stjepan:Ivajnčica.
U: Popjevka govorenja. Kajkavske pjesme.
- Zagreb,
: Izd. Stjepan Draganić,
1966.
- str. 38-40.
knjiga
DRAŠKOVIĆI. Biografije.
U: Znameniti i zaslužni Hrvati te pomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti od 925-1925 : sa pregledom povijesti Hrvatske, Bosne i Istre.
- Zagreb,
1925.
- str. 67-69.
članak
knjiga
DRAŠKOVIĆI : Juraj i Karlo Drašković kao fotografi, Izložbeni salon Galerije slika, 14. rujna – 6. listopada 1985. / tekst i katalog Marija Tonković, fotografije Mitja Koman.
- Zagreb
: Muzej za umjetnost i obrt ; Varaždin : Gradski muzej,
1985.
- 60 str.
članak
knjiga
DRVODERIĆ, Josip:Donja Voća : vjerska razglednica Voće u riječi i slici.
- Donja Voća
: Župa sv. Martina biskupa,
2008.
- 45 str.
knjiga
DUBRAVICA, Branko:Skupštinski izbori u rodnom kotaru Josipa Kraša, Ivancu i Okrugu Karlovac između dva svjetska rata.
U: Josip Kraš. Zbornik radova.
– Zagreb
: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske ; Ivanec : Udruga antifašističkih boraca i antifašista,
2008.
- str. 27-47.
članak
knjiga
DUBRAVICA, Branko ; MARKOVIĆ, Marina:Lepoglava : 1921.-1945. : prilozi za povijest kaznionice i logora Lepoglava.
- Zagreb
: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske ; Lepoglava : Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Lepoglave,
2010.
- 110 str.
knjiga
DUGAČKI, Zvonimir:Hrvatsko zagorje. Ivanec.
U: Geografija SR Hrvatske knj. 2.
– Zagreb
: Školska knjiga,
1974.
- str. 63–87.
knjiga
DUGAČKI, Zvonimir:Varaždinska okolica. Ivanec. Lepoglava. Klenovnik. Trakošćan.
U: Velika župa Zagorje.
- Zagreb,
1942.
- str. 69-74.
knjiga
DVORCI i kurije Varaždinske županije / snimke i izrada kataloga Boris Pintarić, tekstove pripremili Miroslav Klemm i dr.
- Maruševec
: [s.n.],
2003.
- 80 str.
članak
knjiga
ĐORĐEVIĆ, Veljko:Lepoglavski blues. [kaznionica Lepoglava]
- Zagreb
: Medicinska naklada,
2011.
- 272 str.
knjiga
ĐUKIĆ, Antun ; KRAŠ, Marijan:[Dvadeseta] 20. obljetnica KUD-a "Rudolf Rajter" Ivanec.
- Ivanec
: KUD "Rudolf Rajter",
1997.
- 42 str.
knjiga
ĐUKIĆ, Goran:Analiza i oblikovanje skladišnog sustava : magistarski rad.
- Zagreb
: vlast. nakl.,
2000.
- 99+8 str.
knjiga

ĐURAS-ŠUCO, Franjo:Omladinska udarna grupa u varaždinskom kraju.
U: Zbornik sećanja aktivista jugoslovenskog revolucionarnog radničkog pokreta, knj. 6.
– Beograd
: Kultura,
1961.
- str. 309-310.
članak
knjiga
ĐURASEK, Julije:Stazama naših predaka.
- Maribor
: vlast. nakl.,
2006.
- 787 str.
knjiga

ĐURIĆ, Tomislav:Barokno slikarstvo Ivana Rangera.
- Varaždin
: vlast. nakl,
1976.
– 35 str.
knjiga
ĐURIĆ Tomislav ; SMERKE, Zlatko:Ravna gora : planina : planinarska organizacija 1919-1979 : planinarski put po Ravnoj gori.
- Varaždin
: PD ''Ravna gora'',
1980.
- 104 str.
knjiga
ĐURIĆ Tomislav ; FELETAR Dragutin:Stari gradovi i dvorci sjeverozapadne Hrvatske.
- Varaždin
: NIŠRO,
1981.
- 198 str.
knjiga

ĐURIN, Sanja:Kazneni sustav i epistemologija moći : magistarski rad
- Ljubljana
: Institutum Studiorum Humanitatis,
2006.
- 120 str.

knjiga
ĐURIN, Sanja:Lepoglavski Panoptikon – prostor, moć, identitet.
- Zagreb ; Ljubljana
: Institut za etnologiju i folkloristiku : Inštitut za antropološke in prostorske študije,
2011.
- str. 269-285.
članak
knjiga
ĐURO Arnold.U: Skok, Joža: Garestinski hortus verbi.
– Varaždinske Toplice
: Tonimir ; Varaždin : Ogranak Matice hrvatske,
2012.
- str. 144-147.
knjiga
ECKHEL, Nerina:Od šupljike do čipke : čipka na seljačkom tekstilu u Hrvatskoj : izložba uz ˝VI. medunarodni festival čipke˝.
- Lepoglava
: Turistička zajednica Lepoglava ; Etnografski muzej Zagreb
2002.
- 32 str.
sitni tisak
ECKHEL, Nerina:Pag, Lepoglava, Hvar : čipkarstvo u Hrvatskoj.
- Zagreb
: Etnografski muzej,
2003.
- 32 str.
sitni tisak
EKONOMIJA Kaznenog zavoda u Lepoglavi : izvještaj o radu 1927-1930.
- Zagreb
: Tiskara Narodnih novina,
1931.
- 43 str.
knjiga
ERNOIĆ, Ivan:Dušom u pjesmi : zbirka pjesama.
- Varaždin
: TIVA,
2007.
- 93 str.
knjiga
BELAJ Vitomir, etnolog : zbornik radova povodom 70. rođendana Vitomira Belaja.
– Zagreb
: Filozofski fakultet ; Znanje,
2009.
- 411 str.
knjiga
FALLER Nikola.U: Gimnazija SC Gabrijel Santo 1636.-1986. Spomenica.
- Varaždin
: Srednjoškolski centar Gabrijel Santo,
1986.
- str. 280-281.
članak
knjiga
FALLER Nikola.U: Hrvatska enciklopedija, sv. 3.
- Zagreb
: Leksikografski zavod "Miroslav Kreža",
2001.
- str. 578.
članak
knjiga
FELDBAUER, Božidar ; FELDBAUER, Gordan:Ivanec.
U: Leksikon naselja Hrvatske sv. 2.
– Zagreb
: Mozaik knjiga,
2004-2005.
- str. 295-296.
knjiga
FELETAR, Dragutin:Promjene u prostornoj slici naseljenosti ivanečkog kraja.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Grad Ivanec,
1997.
- str. 91-104.
članak
knjiga
FELETAR, Dragutin:Promjene u prostornoj slici naseljenosti Varaždinske županije 1857.-2001. i centralitet Varaždina.
U: Osamsto godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209.-2009.
– Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Zavod za znanstveni rad ; Grad Varaždin,
2009.
- str. 345-376.
članak
knjiga
FEREK Ivan Srećko.
U: Ivanečki plamen.
– Ivanec
: Općinski komitet SKH,
1986.
- 3 str.
[strojopis autogr.]
sitni tisak
FERIĆ, M.:O istraživanju gliništa Cerje Tužno.
- Zagreb,
: Institut za geološka istraživanja,
1948.
Fond struč dok. IGI, 1054.
elaborat
FILIĆ, A.:Šagi Bunić Tomislav Janko.
U: Hrvatski franjevački biografski leksikon.
– Zagreb
: Leksikografski zavod Miroslav Krleža : Vijeće franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine,
2010.
- str. 511-512.
članak
knjiga
FILIĆ, Krešimir:Muzeji sjeverne Hrvatske : Bjelovar, Čakovec, Krapina, Koprivnica, Križevci, Trakošćan, Varaždin, Varaždinske toplice.
– Varaždin
: Društvo Muzejsko-konzervatorskih radnika NRH, Podružnica Varaždin,
1957.
- 24 str.
sitni tisak
FILIĆ, Krešimir:Bela. Ivanec. Klenovnik. Vindija. Dvorac Maruševec. Lepoglava. Trakošćan. Ravna gora. U: Varaždin. Vodič i adresar.
– Varaždin,
1955.
- str. 71-79.
knjiga
FILIPEC, Krešimir:Arheološko-povijesni vodič po svetištu Majke Božje Gorske u Loboru.
– Zagreb
: Župa sv. Ane,
2010.
– 97 str.
knjiga
FIŠER, Ernest:Georgijević, Adalbert (Spiller, Špiler, Albert)
U: Gimnazija u Varaždinu 1636. – 2006. Spomenica 2.
- str. 167.
članak
knjiga
FIŠER, Ernest:Stolnik [Slavko] / Napisali Ernest Fišer i Mladen Pavković.
- Varaždin
: NIŠRO,
1985.
- 175 str.
knjiga
FOETTERLE, F.:Das Braunkohlen -Vorkommen im nordwest Theile vom Croatien bei Ivanec.
U: Vehandlungen der geol. Reichanstalt.
- Wien,
1972. [(?)]
- str. 145-146.
serijska publikacija
FOTO REVIJA : mjesečnik za sve grane fotografije : službeno glasilo Fotokluba Zagreb, Fotokluba Ljubljana, Fotosekcije H.P.D. u Ivancu [i dr.]
– Zagreb
: Konzorcij "Fotorevija",
1932-1941.
serijska publikacija
FRANIĆ, Augustin:KPD Lepoglava : mučilište i gubilište hrvatskih političkih osuđenika : 1945. - 1990.
- Zagreb
: Hrvatsko društvo političkih zatvorenika,
1999.
- 248 str.
knjiga
FRANIĆ, Augustin:Svjetlonoše slobode.
- Dubrovnik
: Hrvatsko društvo političkih zatvorenika,
1999.
- 23 str.
sitni tisak
SKOK, JožaFranjo Galinec.
U: Garestinski hortus verbi.
– Varaždinske Toplice
: Tonimir ; Varaždin : Ogranak Matice hrvatske,
2012.
- str. 188-193.
knjiga
FRIŠČIĆ, Barbara ; FRIŠČIĆ, Franjo:Čarolija sna.
- Zagreb
: Udruga umjetnika "August Šenoa",
2001.
- 122 str.
knjiga

Pages