Lista zapisa

AutorPodaci
ADAMČEK, Josip:Pavlini i njihovi feudalni posjedi.
U: Kultura pavlina u Hrvatskoj : 1244-1786. : slikarstvo, kiparstvo, arhitektura...
- Zagreb
: ''Globus'' : Muzej za umjetnost i obrt,
1989.
- str. 41-60.
članak
knjiga
ADAMČEK, Josip:Pobuna u Ivancu.
U: Bune i otpori. Seljačke bune u Hrvatskoj u 17. stoljeću.
- Zagreb
: ''Globus'' ; Filozofski fakultet : Zavod za hrvatsku povijest,
1987.
- str. 38-41.
članak
knjiga
ADAMČEK, Josip:Vrbno.
U: Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine 15. do kraja 17. stoljeća.
- Zagreb
: Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu,
1980.
- str. 164.
članak
knjiga
ADAMČEK, Josip ; KAMPUŠ, Ivan:Cvetlin. Višnjica.
U: Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj u 15. i 16. stoljeću.
- Zagreb
: Institut za hrvatsku povijest,
1976.
- str. 515 - 516.
članak
knjiga
AHERN, James C.:The Transitional Nature of the Late Neanderthal Mandibles from Vindija, Croatia: A Comparative, Descriptive, and Metric Analysis : magistarski rad
- Dekalb,
1995.
- 170 str.
knjiga
ALBUS, Ljerka:Tradicijska arhitektura i božićni običaji sela Plemenščine.
U: Klenovnik - 750 godina 1244-1994.
- Klenovnik
: Općina Klenovnik,
1995.
- str. 86-91.
članak
knjiga
ALBUS, Ljerka:Tradicionalno lončarstvo okolice Ivanca.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zavod za znanstveni rad Varaždin.
1997.
- str. 269-277.
članak
serijska publikacija
ANDROIĆ, Mirko:Teritorijalna upravna podjela područja b. kotareva (do 1962. godine) Čakovec (Međimurje), Varaždin, Koprivnica i Krapina s brojčanim podacima o površini, naseljima, kućama i stanovništvu kao i povremenim podacima o privredi, školstvu, štampi i zdravstvu za vremensko razdoblje 1918-1941. god.
- Varaždin,
[s. l. : s. n.]
1965.

rukopis
ANIĆ, Dragutin:Geološko-rudarski pregled rudnika Ivanec, Ladanje Donje i Ivanec 2. – Hrazdira [Otokar].
- Zagreb,
Institut za geološka istraživanja. Fond struč dok. IGI, 744.
1948.
elaborat
ANIĆ, Dragutin:Podaci o rudnicima Mursko Središće, Ciganjščak, Lepoglava-Gorica, Stažnjevec, Željeznica, Gačice, Ivanec s Ladanjem i Ivanec 2. Hrazdira [Otokar].
- Zagreb :
Institut za geološka istraživanja
1948.
Fond struč. dok. IGI, 751.
elaborat
ANTOLKOVIĆ, Marija:Rječnik hrvatske arhaike.
- Zagreb :
: vlast. nakl.,
2000.
- 600 str.
knjiga

ARHEOLOŠKA istraživanja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj : znanstveni skup, Varaždin, 22.-25.X. 1975.
- Zagreb,
: Hrvatsko arheološko društvo,
1978.
- 229 str.
knjiga
AVANIĆ, Radovan:Litostratigrafske jedinice donjeg miocena sjeverozapadne Hrvatske : doktorska disertacija
- Zagreb
: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta,
2012.
- 162 str.

knjiga
BALEN, Ivica:Primjena metode geoelektričnog sondiranja u istraživanju kvarcnog pijeska na lokalitetu Lepoglava-Jerovec : diplomski rad
- Zagreb
: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta,
1997.
- 24 str.

knjiga
BALAGOVIĆ, Ivica:Ivanečko-bednjanski kraj.
U: Fureš, Rajko: Hrvatsko zagorje u slici i riječi. [tekst napisali Rajko Fureš, Vladimir Poljanec, Ivica Balagović et al.]
- Varaždin,
Stanek,
2009.
- str. 154-215.
članak
knjiga
BALOG, Zdenko:Vizualni identitet modne periodike u Hrvatskoj : magistarski rad
- Lepoglava,
([s. l. : s. n.])
1992.
- 203 lista
knjiga
BALTIĆ, Milutin:Aktivnost Josipa Kraša u URSS-ovim sindikatima.
U: Josip Kraš. Zbornik radova.
- Zagreb
: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske; Ivanec : Udruga antifašističkih boraca i antifašista,
2008.
- str. 68-69.
članak
knjiga
BAREŠIĆ, Ana:Kataloška obrada skeletnih ostataka anatomski modernog čovjeka (Homo sapiens sapiens) iz špilje Vindije : diplomski rad
- Zagreb
: Prirodoslovno-matematički fakultet,
2004.
- 78 str.

knjiga
BARIČEVIĆ, Doris:Kiparstvo u pavlinskim crkvama u doba baroka.
U: Kultura pavlina u Hrvatskoj : 1244-1786. : slikarstvo, kiparstvo, arhitektura...
- Zagreb
: ''Globus'' : Muzej za umjetnost i obrt,
1989.
- str. 183-221.
članak
knjiga
BARTOLIĆ, Zvonimir:Resurekcija iliti goristajanje dviju književnih smrti : Ivo Ladika.
U: Kronika jednog kritika : eseji i kritike.
- Čakovec
: Matica hrvatska,
1991.
- str. 49-63.
članak
knjiga
BASSI, Andrea:Što je keramika čipki?
- Lepoglava
: Turistička zajednica,
2005.
1 mapa (12 listova)
knjiga
BATINIĆ, Milorad:Utjecaj šteta od ledoloma na buduće gospodarenje u G.J. Sjeverna Ivančica : diplomski rad
- Zagreb
: [s.n.] ,
1985.
- str. [30].
knjiga

BEDNJA.
U: Enciklopedija opća i nacionalna, knj. 2.
- Zagreb
: PRO LEKSIS : Večernji list,
2005.
- str. 238.
članak
knjiga
BEDNJA.
U: Hrvatska enciklopedija, sv. 2.
Zagreb
: Leksikografski zavod "Miroslav Kreža",
1990.
- str. 14.
članak
knjiga
HRG, Metod:Bednja. Cvetlin. Donja Višnjica. Donja Voća. Ivanec. Kamenica. Margečan. Maruševec.
U: Kanonske vizitacije Zagrebačke (nad) biskupije. / Priredili: Hrg Metod i Kolanović Josip.
– Zagreb
: Arhiv Hrvatske,
1989.
- str. 51-54, 179-190.
članak
knjiga
BEDNJA :Ispitivanje otpadnih voda zagađivača sliva potoka Bednje i pritoka Očure.
- Varaždin
: Medicinski centar,
1973.
sitni tisak
BEDNJA. Plitvica. Samoupravni sporazum o osnovama plana razvoja i unapređenja hidrotehničkog sustava i provođenja drugih mjera zaštite od štetnog djelovanja voda za razdoblje 1986-1990. g. Analiza razvoja vodoprivrede na području SVIZ "Plitvica - Bednja u razdoblju 1986-1990. g.
- Varaždin
: Samoupravna interesna zajednica za slivno područje rijeke Plitvice i Bednje,
1985.
- 19 str.
sitni tisak
BELAJ, Juraj:Arheološka provjera nazočnosti templara i ivanovaca oko Ivanščice : doktorska disertacija
- Zagreb
: Filozofski fakultet Sveučilišta,
2005.
- 289 str.
knjiga
BELAJ, Juraj:Ivanec kroz slojeve prošlosti : Deset godina arheoloških istraživanja u Ivancu.
- Ivanec
: Grad Ivanec ; Varaždin : Mini-print logo,
2008.
- 48 str.
knjiga
BELAJ, Vitomir:Etnografska slika ivanečkog kraja.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Zavod za znanstveni rad ; Grad Ivanec,
1997.
- str. 265-268.
članak
knjiga
BELAJ, Vitomir:Etnografska slika varaždinskog kraja.
U: Varaždinski zbornik : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Varaždinu od 1. do 3. listopada 1981...
- Zagreb :
: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb ; Varaždin : Skupština općine,
1983.
- str. 367-380.
članak
knjiga
BELIĆ, Nikola:Analiza paleonaprezanja na temelju rasjeda i smičnih pukotina u mezozojskim i kenozojskim stijenama Ivanščice : diplomski rad
Zagreb
: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta,
2008.
- 54 str.

knjiga
BELOSTENEC, Ivan :Gazophylacium, seu latino-illyricorum onomatum aerarium. Knj. 2: Gazophylacium illyrico-latinum : kratek pridavek nekojeh rechih… [pretisak iz 1740. g.]
- Zagreb
: Liber [etc],
1973.
- 650+42+56 str.

knjiga
BELOŠEVIĆ, Stjepan:Ivanec. Ivančica.
U: Županija Varaždinska i slob. kralj. grad Varaždin.
- Zagreb
: vlast. nakl.,
1926.
- str. 12, 100-103.
članak
knjiga
BELOŠEVIĆ, Stjepan:Cerje Tužno. Stažnjevec. Ivanec. Kuljevčica. Lepoglava. Očura. Golubovec. Trakošćan.
U: Zagorskom željeznicom i njezinim pobočnim prugama.
- Varaždin
: Narodna tiskara B. Svoboda,
1932.
- str. 48-53.
članak
knjiga
BELOV, Gordana:Morfometrijske i morfogenerske značajke zuba metapodija podvrste 'Ursus spelaeus deningeroides' iz špilje Vindije : diplomski rad
- Zagreb
: Zajednički studij iz područja geologije Sveučilišta,
1994.
- 59 str.

knjiga
BENGER, Nikola:Synopsis historico-chronologica monasterii Lepoglavensis ordinis s Pauli I. Eremitae provinciae Croato Slavonicae.
- Zagreb
: Arhiv HAZU IV.d 77.
rukopis
BENKO, Miroslav ; ŠTORGA, Dalibor ; ŽUPANIĆ, Miljenko ; HABUŠ, Goran ; MEDENJAK, Nikolina:Šume i šumarstvo varaždinskog kraja.
U: Međunarodni znanstveni skup 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209.-2009. Zbornik radova...
- Zagreb ; Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad,
2009.
- str. 435-446.
članak
knjiga
BENKOVIĆ, Roman:Neka obilježja silovanja obzirom na dob žrtve : diplomski rad
- Zagreb
: Visoka policijska škola Sveučilišta,
2000.
- 73 str.

knjiga

BEUSAN, Mario:Prostorna koncepcija i oblikovanje novoga stalnog postava muzeja Dvor Trakošćan.
U: Međunarodni znanstveno-stručni skup "Dvorci i ljetnikovci". Kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja.
- Zagreb
: Arhitektonski fakultet,
2006.
- str. 87-96.
članak
knjiga
BEZEK, Dragutin:Nemir.
- Lepoglava
: vlast. nakl.,
2006.
- 74 str.
knjiga
BEZEK, Dragutin:Kolijevka.
- Lepoglava
: vlast. nakl.,
2008.
- 70 str.
knjiga
BEZEK, Dragutin:Zašto.
- Lepoglava
: vlast. nakl.,
2011.
- 80 str.
knjiga
BIBLIJSKI pogledi : časopis Adventističkog teološkog fakulteta / Urednik Dragutin Matak.
- Maruševec
: Adventistički teološki fakultet,
1993-1997.
Vol. 1(1993) (br. 1-2.) ; 2(1994) (br. 1.)
serijska publikacija
BICIKLISTIČKE staze : Ravna gora / Koncept biciklističkih staza i fotografija Zlatko Smerke.
- Varaždin
: Turistička zajednica Varaždinske županije,
2003.
1 presavitak ilustr. u bojama
sitni tisak
BLAŠKO Vladimir.
U: 750 godina 1244.-1994.
- Klenovnik
: Općina Klenovnik,
1995.
- str. 137.
članak
knjiga
BLAŽIĆ Antun Šimun.U: Ivanečki plamen.
- Ivanec
: Općinski komitet SKH,
1986.
- 3 str.
[strojopis autogr.]
sitni tisak
BLUMSCHEIN, Hinko:Lovčevi zapisci / Priredio Marijan Kraš ; pogovor Predrag Grims.
- Varaždin
: Zlati ajngel : TIVA,
2004.
- 112 str.
knjiga
BOJANIĆ-GLAVICA, Benedikt ; ŽUGAJ, Miroslav:Stalni gospodarski izvjestitelji Kraljevskog zemaljskog statističkog ureda u Zagrebu iz Kotara Ivanec na smjeni dvaju stoljeća.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Grad Ivanec,
1997.
- str. 205-211.
članak
serijska publikacija
BOJIĆ, Mirna ; KOPJAR, Sanja:Upravljanje zaštićenim spomenicima parkovne arhitekture na području Varaždinske županije.
U: Međunarodni znanstveno-stručni skup "Dvorci i ljetnikovci".
- Zagreb
: Arhitektonski fakultet,
2006.
- str. 271-279.
članak
knjiga
BOLČIĆ, I.:Geološko rekognosciranje kamenoloma vapnenjaka za vapnaru kod željezničke stanice Budinšćina (Zagreb-Varaždin).
- Zagreb,
: Institut za geološka istraživanja, Fond struč dok. IGI, 2579.
1955.
elaborat
BOLČIĆ, I.:O određenju kapaciteta kamenoloma Gotalovac te o određenju načina razvitka kamenoloma u Očuri.
- Zagreb,
: Institut za geološka istraživanja, Fond struč dok. IGI, 2290.
1954.
elaborat
BOLČIĆ, I.:Pregled glinokopa aktivne gline u Šaši kod Bednje, kotar Lepoglava.
- Zagreb,
: Institut za geološka istraživanja, Fond struč. dok. IGI, 1856.
1951.
elaborat
BOLČIĆ, I.:Geološko rekognosciranje kamenoloma vapnenjaka za vapnaru kod željezničke stanice Budinšćina (Zagreb-Varaždin).
- Zagreb,
: Institut za geološka istraživanja, Fond struč dok. IGI, 2579.
1955.
elaborat
BOLČIĆ, I.:O određenju kapaciteta kamenoloma Gotalovec te o određenju načina razvitka kamenoloma u Očuri.
- Zagreb,
: Institut za geološka istraživanja, Fond struč dok. IGI, 2290.
1954.

elaborat
BOLČIĆ, I.:Pregled glinokopa aktivne gline u Šaši kod Bednje, kotar Lepoglava.
- Zagreb,
: Institut za geološka istraživanja, Fond struč. dok. IGI, 1856.
1951.
elaborat
BOLČIĆ, I. ; JOVANOVIĆ, D.:Pregled kamenoloma kod Lepoglave i Očure.
- Zagreb,
: Institut za geološka istraživanja, Fond struč dok. IGI, 1872.
1951.
elaborat
BOLČIĆ, I. ; JOVANOVIĆ, D.:Pregled kamenoloma dijabaza u Gotalovcu (Budinšćina) ...
- Zagreb,
: Institut za geološka istraživanja, Fond struč dok. IGI, 1873.
1951.
elaborat
BOLČIĆ, I. ; JOVANOVIĆ, D. ; SILA, A.:Geološki pregled kamenoloma dijabaza u Gotalovcu kod Budinšćine.
- Zagreb,
: Institut za geološka istraživanja, Fond struč dok. IGI, 2972.
1958.
elaborat
BOLJKOVAC, Josip:O prvom susretu i upoznavanju s Josipom Krašom "Papom".
U: Josip Kraš. Zbornik radova.
- Zagreb
: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske ; Ivanec : Udruga antifašističkih boraca i antifašista,
2008.
- str. 76-79.
članak
knjiga
BOGOŽALEC, Josip:Građa historijskog razvitka komune Ivanec do 1941. g. : priručnik za zavičajnu nastavu.
- Ivanec
: Osnovna škola 'Josip Kraš' Ivanec
1962.
rukopis
BOGOŽALEC, Josip:Josip Čretni.
U: Ivanečki plamen.
– Ivanec
: Općinski komitet SKH,
1986.
- 5 str.
[strojopis autogr.]
sitni tisak
BOGOŽALEC, Josip:Partizanski tenk ''Grga''.
U: Ivanečki plamen.
– Ivanec
: Općinski komitet SKH,
1986.
- 3 str.
[strojopis autogr.]
sitni tisak
BOJANIĆ-GLAVICA, Benedikt ; ŽUGAJ, Miroslav:Stalni gospodarski izvjestitelji Kraljevskog zemaljskog statističkog ureda u Zagrebu iz Kotara Ivanec na smjeni dvaju stoljeća.
U: Zbornik 600 godina Ivanca.
- Varaždin;
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad ; Grad Ivanec,
1997.
- str. 205-211.
članak
knjiga
BONATO, Jasminka:Strukturne i dinamičke promjene tijekom pripreme i starenja anizotropne prirodne gume : magistarski rad
- Zagreb
: Prirodoslovno matematički fakultet,
2010.
– 94 str.

knjiga

BONAVENTURA, Duda:Volja Božja to je evanđelje rada - Kršćanska sadašnjost u misli svojih utemeljitelja : Šagi Bunić Tomislav Janko
U: Kršćanska sadašnjost u misli svojih utemeljitelja : tijekom razvitka i djelovanja u vremenu.
– Zagreb,
2008.
- str. 203-210.
članak
knjiga

BORBE i akcije koje su vodile jedinice Oslobodilačke vojske na području bivšeg Kotara Ivanec u vremenu od 1941. do 1945.
U: Ivanečki plamen.
– Ivanec
: Općinski komitet SKH,
1986.
- 12 str.
[strojopis autogr.]
sitni tisak
BORBE na Kalniku, napad na Jalkovec i oslobođenje Lepoglave. Oslobođenje Ivanca.
U: Trideset druga divizija NOV Jugoslavije.
- Zagreb [etc.]
: Globus [etc.],
1988.
- str. 25-29 ; 76-77.
članak
knjiga
BRAČKO, Mato ; FUNDA, Dragutin:Sto pedeset godina osnovnog školstva u Lepoglavi.
- Lepoglava
: vlast. nakl.,
1995.
- 105 str.
knjiga
BRAJKOVIĆ, Dejana:Korelacija tafodema skupine Ungulata iz gornjopleistocenskih sedimenata špilje Vindije, Velike pećine i Veternice u sjeverozapadnoj Hrvatskoj : doktorska disertacija
– Zagreb,
: Prirodoslovno-matematički fakultet ,
2005.
- 284 str.
knjiga
BRATULIĆ, Josip:Književna djelatnost hrvatskih pavlina.
U: Kultura pavlina u Hrvatskoj : 1244-1786. : slikarstvo, kiparstvo, arhitektura...
– Zagreb
: Globus : Muzej za umjetnost i obrt,
1989.
- str. 279-295.
članak
knjiga
BRAUN, Karlo:Ležište bentonita Bednja.
Vodič ekskurzije. 3. skup sedimentologa Jugoslavije.
– Zagreb,
- 1978.
knjiga
BRČIĆ, Ruža ; VUKOVIĆ, KsenijaLokalna ekononomska struktura i razvoj industrije u Varaždinu krajem 20. i početkom 21. stoljeća.
U: Osamsto godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina : 1209.-2009. Zbornik radova…
- Varaždin
: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Zavod za znanstveni rad.
2009.
- str. 377-386.
članak
knjiga
BREZOVA gora. Jamno. Cvetlin. Višnjica. Zalužje.
U: Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća. Glavni urednik Mirko Valentić, sekcija 2.
– Zagreb
: Hrvatski institut za povijest,
2005.
- str. 119-122.
članak
tiskana kartografska građa
BREŽNJAK, Martina:Važnost bioloških metoda u procjeni kvalitete vodotokova. (Bednja, Plitvica) : završni rad - preddiplomski studij
– Zagreb,
: Agronomski fakultet Sveučilišta,
2011.
- 19 str.

knjiga
BRGLES, Marija:Svojstva i djelovanje liposoma s ugrađenim proteinima i deoksiribonukleinskim kiselinama : doktorska disertacija
- Zagreb
: vlast. nakl.,
2009.
- 8+147 str.
knjiga

BROZ, Josip Tito:Šaban Josip.
U: Sabrana djela, tom 5.
- Beograd [etc.] : Zagreb [etc.]
: Komunist,
1977.
- str. 192, 258.
knjiga

BRUNOVIĆ, Milan:Uspješni napad na Lepoglavu i borba kod Trakošćana. Ivanec.
U: Kalnik u borbi. Historijat Kalničkog partizanskog odreda.
– Zagreb
: Spektar,
1982.
- str. 188-193.
članak
knjiga
BUDAK, Neven:Osnovni tokovi razvoja. Ivanec. Lepoglava.
U: Budak, Neven: Gradovi Varaždinske županije u srednjem vijeku.
– Koprivnica,
: Nakladna kuća ''Dr. Feletar'',
1994.
- str. 52-170.
knjiga
BUDER Ivan.
U: Kartografija Varaždina.
- Zagreb
: Hrvatsko kartografsko društvo,
2009.
- str. 43-44.
članak
tiskana kartografska građa

BULAT, Rade:Suradnja s Josipom Krašom na pripremi i pokretanju ustanka.
U: Josip Kraš. Zbornik radova.
- Zagreb
: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske ; Ivanec : Udruga antifašističkih boraca i antifašista,
2008.
- str. 81-83.
članak
knjiga
BUNIĆ, Martin:Sto i dvadeset godina ivanečke rudarske djelatnosti (1886. -2006.)
U: Jagetić Daraboš, Boris: Mjesta u podnožju Ivančice kroz razglednice.
- Varaždin,
Val 042
2005.
- str. 47-48.
članak
knjiga
CAFUK, Tajana ; JUHASZ, Mateja:Istraživanje flore Ivanščice. [učenički rad]
- Varaždin
: VI. Osnovna škola,
2002.
- 49 str.
sitni tisak
CANTUALE chori Lepoglavensis. [Pjevnik kora lepoglavske crkve 1777]
rukopis
CANJUGA, Mario:DVD Kamenica : 1940. – 2010. : 70 godina aktivnosti.
- Varaždin
: vlast. nakl.,
2010.
- 60 str.
knjiga
CANJUGA Slavko.
U: Tko je tko u Hrvatskoj.
- Zagreb
: Golden marketing,
1993.
- str. 104.
članak
knjiga
CATALOGUS librorum Bibliothecae Lepoglavensis. - 1727. Popis knjiga samostanske biblioteke, [vlasništvo: Stjepan Kovačić]
rukopis
CATALOGUS librorum Bibliothecae conventus Lepoglavensis - 1754. Popis knjiga samostanske biblioteke, sastavio Nikola Benger.
rukopis
CAZI, Josip:Pobuna radnika u selu Ivancu. Žandarmerija i vojska upotrebljeni protiv štrajkaša.
U: Počeci modernog radničkog pokreta u Hrvatskoj (1880.-1895.)
- Zagreb
: Savez sindikata Jugoslavije, Republičko vijeće za Hrvatsku, knj. 1,
1958.
- str. 290-291.
knjiga
CERANIĆ, Ivan:Lepoglava.
U: Enciklopedija Jugoslavije, sv. 5.
– Zagreb
: Leksikografski zavod FNRJ,
1962.
- str. 514-515.
članak
knjiga
CESAR, Đurđica:Arnold Đuro.
U: Gimnazija u Varaždinu 1636. – 2006. Spomenica 2.
- Varaždin,
2006.
- str. 152.
članak
knjiga
CESAR, Đurđica:Galinec Franjo.
U: Gimnazija u Varaždinu 1636. – 2006. Spomenica 2.
- Varaždin,
2006.
- str. 165-167.
članak
knjiga

CESAR, Đurđica:Mirko Malez.
U: Gimnazija u Varaždinu 1636. – 2006. Spomenica 2.
- Varaždin,
2006.
- str. 186-187.
članak
knjiga
CESAR, Đurđica ; HOZJAN, Andrej:Poštanska djelatnost na području sjeverozapadne Hrvatske od 1783. do 1918: Ivanec, Lepoglava, Cerje Tužno, Maruševec.
U: Pošta sjeverozapadne Hrvatske.
- Zagreb
: Hrvatske pošte ; Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod HAZU, 2002.
2002.
- str. 51-107.
članak
knjiga
CINDRIĆ, Mira:Posjeta koncentracionom logoru u Lepoglavi.
U: Četrdeset godina, knj. 4.
- Beograd
: Kultura,
1960.
- str. 381-382.
članak
knjiga
CRKVENČIĆ, Ivan:Bednja.
U: Enciklopedija Jugoslavije, sv. 1.
– Zagreb
: Leksikografski zavod FNRJ,
1955.
- str. 406-407.
članak
knjiga
CRKVENČIĆ, Ivan:Bednja.
U: Enciklopedija Jugoslavije, sv. 1. (2. izd.).
- Zagreb
: Jugoslavenski leksikografski zavod,
1980.
- str. 539.
članak
CRKVENČIĆ, Ivan:Ivanec.
U: Enciklopedija Jugoslavije, sv. 4.
– Zagreb
: Leksikografski zavod FNRJ,
1960.
- str. 402.
članak
knjiga
CRKVENČIĆ, Ivan:Ivanec.
U: Enciklopedija Jugoslavije, sv. 5. (2. izd.).
- Zagreb
: Leksikografski zavod "Miroslav Kreža",
1988.
- str. 661-662.
članak
knjiga
CRKVENČIĆ, Ivan:Ivanščica.
U: Enciklopedija Jugoslavije, sv. 4.
– Zagreb
: Leksikografski zavod FNRJ,
1960.
- str. 405-406.
članak
knjiga

Pages