Fotografije prirode 2

Jagode na Pokojcu
Kamniške Alpe s Ivančice
Košuta i lane
Kranjski ljiljan kod Prigorca
Kranjski ljiljan s Ivančice
Ljeto na Pokojcu
Ljubavna poruka jednog puža s Pokojca
Meandri potoka Željeznice
Medvednica s Ivančice
Modra preljevnica
Velika sasa na Beligama
Pogled na Ham i Čevo iz Prigorca