Biljke A-M

Alpski jaglac
Bademasta mlječika
Bazga u cvjetanju
Bijeli lastavičnjak
Bljedoliki kačun
Bodljikava veprina
Borovnica
Božikovina
Brašnjava oskoruša, mukinja
Brdski luk
Brekinja
Broćika, ivanjsko cvijeće
Bukva
Čestoslavica
Ciklame
Crnkasta sasa
Crvena naglavica
Crveni golesak
Crveni likovac [foto: Dubravko Šincek]
Crveni pasji zub
Devetolisna režuha
Divlja kruška, cvjetanje
Divlja kruška, plodovi
Divlja ruža
Divlja ruža, šipak
Djurdjica
Dlakava dobričica
Dvolisni procjepak
Encijan
Encijan
Golesak, ušac crveni
Gorski gladac
Grimizna vrbica, velika vrbica
Hajekova pušina [foto: Dubravko Šincek]
Hrastova šuma kod Belca
Hrastova šuma kod Ivanečke Željeznice
Hrptasti luk
Hrvatski klinčić
Ivančice
Ivančice
Ivančice
Jajolika merala
Jarčevac
Jednoljetna krasolika
Jela na Ivančici
Jelenski jezičac
Jetrenke
Kamenika
Kamenika
Kamenjarska krsika [foto: Dubravko Šincek]
Kičica, gorčica
Klokoč, cvijet
Klokoč, plod
Konopljuša
Kostanj
Kranjski ljiljan
Kranjski šeboj
Krivolisni zvončić
Krkavina
Krvavac, Djevojačko oko
Kukavičica grašac
Kurika
Likovac obični
Livadna zečina
Ljubica bijela
Ljubice
Mahovina
Mak
Mali kaćun
Mali lopuh
Mali zimzelen
Maline
Maslačak
Mekolisna veprina
Mjehurica
Močvarna kaljužnica
Mrazovac
Mrtva kopriva
Kupine
Ledinska ivica